logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Spúšťame kampaň

29. máj 2013

Nadácia pre deti Slovenska 29.5. vyhlásila výsledky grantového programu 14. ročníka projektu verejnej zbierky Hodina deťom a odštartovala edukačnú kampaň „Viac miesta pre deti“.

Ako uviedla správkyňa nadácie Dana Rušinová, v tomto roku sa v rámci projektu Hodina deťom podporí 48 projektov celkovou sumou 191 218,21 € . V uplynulom 14. ročníku sa novým generálnym partnerom Hodiny deťom stala zdravotná poisťovňa Dôvera. „Naša poisťovňa sa venuje firemnej filantropii dlhodobo. Snažíme sa byť aktívnymi nielen prostredníctvom realizácie zmysluplných projektov na pôde zdravotníckych zariadení, ale aj v oblasti prevencie, nakoľko práve tá má veľký vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. A keďže Hodina deťom  podporuje práve takéto projekty, naša spolupráca je celkom prirodzená,“ uviedol Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera. Na základe obojstrannej spokojnosti so vzájomnou spoluprácou sa Dôvera rozhodla, že bude v partnerstve pokračovať a podporí nadáciu aj v ďalšom ročníku Hodiny deťom.

V aktuálne prebiehajúcom 15. ročníku projektu Hodina deťom sme pripravili viaceré novinky.  „Chceme viac motivovať individuálnych i firemných darcov k tomu, aby podporovali zbierku Hodina deťom. Pripravili sme nové online prostredie, ktoré zjednoduší online prispievanie, oslovíme aj prispievateľov formou listových zásielok. Od pondelka 27.5. až do konca júna sme spustili online aukciu ponča „Hugov lampión“, ktorý uplietla pre Hodinu deťom pani Chudíková, ako súčasť osláv 89. narodením Ladislava Chudíka, dlhoročného podporovateľa Hodiny deťom. Skvalitňujeme aj naše už tradičné formy zbierania – golfový turnaj, aukciu umenia, ples, TV šou. Tradičnú zbierku v uliciach predĺžime v tomto roku na 3 dni. Jesenná kampaň sa bude niesť takisto v úplne novom duchu. Pre grantistov i pre hodnotiteľov projektov sme priniesli rovnako významnú novinku – novú online aplikáciu na riadenie grantových programov od spoločnosti Softec, ktorá výrazne uľahčuje prácu so žiadosťami a následnými podporenými projektmi. Pre nadáciu to prináša komfort univerzálnej a zároveň modulárnej aplikácie pre transparentné riadenie rôznych grantových programov. Je to tiež príklad veľmi dôležitej pomoci biznis sektora neziskovému,“ uviedla Dana Rušinová.

Druhá časť tlačovej konferencie bola venovaná aktuálnej verejnej edukačnej kampani Nadácie pre deti Slovenska, ktorú pod názvom „Viac miesta pre deti“ nadácia pripravila pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí. Od tohto roku si chce NDS každý rok pripomínať MDD formou takýchto kampaní zameraných na širokú verejnosť, ktoré sa budú venovať potrebám detí a mladých ľudí v tejto dobe.
Kampaň je cielená predovšetkým na rodičov, no i na širšiu verejnosť a jej zámerom je pripomenúť, že i napriek každodennému kolotoču povinností, ktorému je súčasný rodič vo svojom bežnom dni vystavený, je potrebné venovať dostatočnú aktívnu pozornosť svojmu dieťaťu každý deň, lebo len tak sa zaručí jeho harmonický osobnostný vývoj.
Vychádzajúc z vlastnej štúdie o aktuálnych potrebách detí na Slovensku z roku 2010 i z dostupných medzinárodných štatistík vyplýva, že práve nedostatok pozornosti a času kvalitne stráveného s rodičom patrí medzi jeden z najpálčivejších problémov dnešných detí a nadácia sa túto ich potrebu rozhodla pripomenúť pomocou nízkonákladovej kampane priamo v centrách miest a na internete.

V piatok, 31.5.2013 a v sobotu 1.06.2013 upúta pozornosť návštevníkov bratislavských nákupných centier Eurovea a Avion výrazný 3D pútač v podobe koláčového grafu, ktorý ich názorne upozorní, ako málo miesta v ich každodennom rozvrhu pravdepodobne aktuálne na aktivity s deťmi zostáva a následne si na internete prostredníctvom novozriadenej stránky www.viacmiestapredeti.sk môžu po zadaní údajov vygenerovať svoj vlastný graf reálne kopírujúci rozloženie ich vlastného dňa a tiež získať množstvo užitočných a konkrétnych tipov, ako sa svojmu dieťaťu viac a kvalitne venovať.

Po Bratislave by sa 3D grafy mali presunúť do viacerých miest Slovenska a kampaň bude podporená aj prostredníctvom billboardov, letákov, online reklamy a výstupov v celoštátnych médiách.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog