logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Tréning nových učiteľov PSP pre stredné školy

20. jún 2012

Tréning realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne v rámci programu „Poznaj svoje peniaze“ – prvého e-learningového vzdelávacieho programu v oblasti manažmentu osobných financií pod odborným vedením našej trénerky Anety Chlebničanovej.

Tréning bol zameraný na zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie. Vzdeláva ako učiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať schopnosti efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií a metodiku „Vysoko efektívneho učenia/ITV“.

A ako sa na tréningu páčilo účastníkom? Hodnotenia boli veľmi pozitívne a motivujúce. „Výborná atmosféra, praktické ukážky práce s programom, motivačné cvičenia pre študentov... a prečo tu bolo tak fajn ? Leto to také skutočne bolo, a konečne som zažila dôstojné priestory na školenie pedagógov.“ Účastníci by uvítali ďalšie zaujímavé aktivity, pretože „ nie všetko sa dalo vtesnať do troch dní a myslím, si  že to si dokážeme všetci zapamätať skôr ako nejakú teóriu, ktorú si vie každý naštudovať, ale nie každý je taký kreatívny, aby vedel vymyslieť takéto zaujímavé aktivity.“ odznelo v hodnotiacom dotazníku od účastníkov.

Veríme, že podobné tréningy budú aj naďalej inšpirovať, na odbornej úrovni vzdelávať a predovšetkým poukazovať na to, že téma finančné vzdelávanie sa dá vyučovať kreatívnou a zaujímavou formou.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog