logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Tréning nových učiteľov

20. február 2014

Vážení učitelia, pozývame Vás na tréning nových učiteľov projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Vzdelávanie je akreditované podľa § 42 ods. 4 písm. d)...

Vzdelávanie je akreditované podľa § 42 ods. 4 písm. d)
Číslo rozhodnutia o akreditácii: 928/2013 – KV
Počet kreditov priznaných za absolvovanie programu: 15

Cieľ projektu

 • zvýšenie finančnej gramotnosti mladých ľudí, zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, kritické myslenie;
 • naučiť mladých ľudí manažovať svoje financie, rozvíjať životné zručnosti /sociálne a osobné kompetencie/ potrebné na orientovanie sa vo svete financií;
 • rozvoj schopností efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií;
 • poznať metodiku „Vysoko efektívneho učenia/ITV“.

Cieľová skupina:

 • učitelia stredných škôl

Miesto a termín konania tréningu

 • Zvolen, Penzión Almada, 27. – 29.3.2014

Po absolvovaní tréningu

 • budete mať prístup k overeným inovačným metodickým materiálom,
 • budete mať bezplatný prístup na e – learning PSP,
 • tanete sa súčasťou tímu inovatívnych učiteľov a škôl rozvíjajúcich finančnú gramotnosť od roku 2001,
 • dostanete podporu a možnosť rozvíjať sa podľa Vášho záujmu v rámci projektov Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Účastnícky poplatok na osobu: 10,- €

Informácie o uhradení poplatku Vám pošleme mailom po prihlásení na tréning.

Výdavky spojené s účasťou na tréningu, ktoré sú hradené z projektu

 • ubytovanie, strava, občerstvenie, materiály k vzdelávaniu, metodické materiály, bezplatný prístup na e–learning PSP

V prípade záujmu o tréning, prosím, vyplňte a zašlite do 20.3.2014 prihlasovací formulár:

(V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov.)

Koordinátorka projektu:

Andrea Geregová, e-mail: andrea@nds.sk, 0949 454 493

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Aneta Chlebničanová, projektová manažérka


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog