Tréning projektu Online Generácia | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Tréning projektu Online Generácia

19. september 2017

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich riešení napĺňania potrieb detí a mladých ľudí v reálnom a virtuálnom svete.

19. september 2017

Miesto a dátum konania tréningu:

Zvolen – penzión Almada
18.10 - 20.10.2017

Cieľová skupina: 
mladí ľudia od 18 - 30 rokov
(pracovníci s deťmi a mládežou, mladí a mládežnícki vedúci) 

Hlavné témy tréningu: 

1. Identifikácia potrieb detí a mladých ľudí na základe ich správania sa vo virtuálnom svete. 

2. Rešpektujúci prístup a komunikácia voči deťom a mladým ľuďom na základe najnovších výskumov mozgu. 

3. Kyber efekt - cyberspace je reálne miesto.
4. Zmysluplné využívanie technológií vo vzdelávaní a rozvíjanie zručností detí a mladých ľudí v IKT.

5. Podpora hry a kreativity detí a mladých ľudí.
6. Príprava projektov pre deti a mladých ľudí v rámci grantových programov (aj GP Hodina deťom).

Tréning budú viesť lektori Nadácie pre deti Slovenska, psychologička a IT špecialista, ktorý sa venuje neformálnemu vzdelávaniu.

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 14.10.2017 prostredníctvom on-line prihlášky.

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, ubytovanie, strava, občerstvenie, cestovné náklady v súlade so zákonom o cestovných náhradách. (Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).


Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Kontakt:
Andrea Geregová, koordinátorka programov
[email protected]

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

               


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog