logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Tréning projektu Online Generácia

19. september 2017

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich riešení napĺňania potrieb detí a mladých ľudí v reálnom a virtuálnom svete.

19. september 2017

Miesto a dátum konania tréningu:

Zvolen – penzión Almada
18.10 - 20.10.2017

Cieľová skupina: 
mladí ľudia od 18 - 30 rokov
(pracovníci s deťmi a mládežou, mladí a mládežnícki vedúci) 

Hlavné témy tréningu: 

1. Identifikácia potrieb detí a mladých ľudí na základe ich správania sa vo virtuálnom svete. 

2. Rešpektujúci prístup a komunikácia voči deťom a mladým ľuďom na základe najnovších výskumov mozgu. 

3. Kyber efekt - cyberspace je reálne miesto.
4. Zmysluplné využívanie technológií vo vzdelávaní a rozvíjanie zručností detí a mladých ľudí v IKT.

5. Podpora hry a kreativity detí a mladých ľudí.
6. Príprava projektov pre deti a mladých ľudí v rámci grantových programov (aj GP Hodina deťom).

Tréning budú viesť lektori Nadácie pre deti Slovenska, psychologička a IT špecialista, ktorý sa venuje neformálnemu vzdelávaniu.

V prípade záujmu sa, prosím, prihláste do 14.10.2017 prostredníctvom on-line prihlášky.

Účastníkom sú hradené nasledovné náklady: vzdelávanie, ubytovanie, strava, občerstvenie, cestovné náklady v súlade so zákonom o cestovných náhradách. (Počet miest je limitovaný. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov).


Po prihlásení Vám budú zaslané ďalšie potrebné informácie.

Kontakt:
Andrea Geregová, koordinátorka programov
andrea@nds.sk

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

               


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog