logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Tréningy menia účastníkom život

03. júl 2013

Vzdelávanie pracovníkov komunitných centier je v regiónoch nenahraditeľné a výrazne posilňuje sociálne a vzdelávacie služby v danej lokalite.

Projekt, ktorý sa zameriava práve na túto podporu, prebehol už 5 rok. Projekt s názvom „Citi BUS and NEN“ priniesol sériu tréningov na podporu rozvoja komunitných centier v rôznych častiach Slovenska - v Bratislave, Senci, Zvolene či Záježovej a výsledkom je posilnenie 9 komunitných centier a vyškolenie 98 účastníkov.

Tréningy sa venovali rešpektujúcej komunikácii, riešeniu konfliktov, či rozvoju životných zručností detí. „ To, že som sa mohla aktívne zapájať do skupinových aktivít ma neuveriteľne inšpirovalo a obohatilo o nové vedomosti“, vyjadrila sa jedna z účastníčok. Projekt je zameraný na praktické činy a výmenu skúseností medzi školami či školskými zariadeniami. Nadšenie a práca v skupinách pripravuje komunitných pracovníkov na riešenie konfliktov a zároveň ich povzbudzuje k aktívnemu prístupu skúšať nové postupy a tešiť sa z práce. „Tieto tréningy ma utvrdili v tom, že potreba zdokonaľovať životné zručnosti je potrebné nielen u detí ale práve aj u nás a kolegov“ zhrnula dôležitosť projektu City BUS účastníčka tréningu Rozvoja životných zručností v Bratislave.
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog