logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Učíme s radosťou - projekt, ktorý motivuje a podporuje inovačný prístup učiteľov

Učíme s radosťou 14. júl 2015

Na to, aby sa žiak stal jedinečnou a sebaistou osobnosťou, ktorá sa bude rozvíjať a nájde si uplatnenie vo svojom regióne a v oblasti, ktorá je pre neho vhodná, je treba najmä dobrého a motivovaného učiteľa. A práve to bolo cieľom projektu Učíme s radosťou - motivovať a podporovať inovačný prístup učiteľov, pri ktorom budú efektívne zohľadňovať vzdelávacie potreby detí.

Na to, aby sa žiak stal jedinečnou a sebaistou osobnosťou, ktorá sa bude rozvíjať a nájde si uplatnenie vo svojom regióne a v oblasti, ktorá je pre neho vhodná, je treba najmä dobrého a motivovaného učiteľa. A práve to  bolo cieľom projektu  Učíme s radosťou - motivovať a podporovať inovačný prístup učiteľov, pri ktorom budú efektívne zohľadňovať vzdelávacie potreby detí.

Prostredníctvom workshopov, tréningov, kurzov a konzultačných aktivít sa  106 pedagógov z 37 škôl všetkých typov z Nitrianskeho a Trnavského kraja zameralo na rozvoj svojich sociálnych a osobných kompetencií, ktoré reagujú na novo vzniknuté potreby vo vzdelávaní. „Konečne sa nás niekto spýtal na naše potreby a názory a aj sme dostali možnosť, že sa bude niečo meniť, a že sa v daných aktivitách bude pokračovať.“ Povedala účastníčka z Galanty.

V rámci projektu sa zrealizovali 3 workshopy zamerané na novo sa vynárajúce potreby detí a mladých ľudí vo vzdelávaní. Na workshopoch v Nitre, Nových Zámkoch a Galante šesťdesiati pedagógovia zo všetkých typov MŠ, ZŠ a SŠ získali informácie o zistených potrebách detí a mládeže, o javoch zo štúdie NDS a ako na ne reagovať. Zároveň spoznali princípy efektívneho učenia a možnosti podpory inovačných snáh.

Priestor k rozvoju  životných zručností a rozvoju spolupráce a tímovej práce poskytli ďalším 30 pedagógom tréningy “Od znalca k facilitátorovi”. Účastníci sa prostredníctvom zážitkového učenia naučili vytvárať bezpečné, podporujúce prostredie v skupine,  precvičili si niekoľko techník rešpektujúcej komunikácie, osvojili si základné pravidlá pre zavádzanie a upevňovanie životných zručností a metodiku rozvoja.

       

Dôležitou podmienkou zmeny klímy v školách je zmena v komunikácii žiak - učiteľ - rodič. Na to sa zameral kurz rešpektujúcej komunikácie, na ktorom sa zúčastnilo 16 pedagogických pracovníkov. Učitelia boli s kurzom spokojní: „Uplatním kroky na rešpektujúcu komunikáciu a empatiu, cestu k zmene myslenia vo vzdelávaní. Verím, že sa zlepší klíma v triede.“

„Páčilo sa mi, že sa hovorilo k veci, že sme dostali učebné materiály. Veľmi sa mi páčili informácie vo forme veľkých plagátov. Oceňujem pripravenosť a pohotovosť lektoriek, veľmi som uvítala, že sme mali zabezpečenú stravu, pitný režim, kávu, ovocie. Za všetko veľká vďaka.“ Povedala účastníčka kurzu v Nitre.

Po absolvovaní workshopov a tréningov účastníci využili možnosť konzultácií a koučing odbornej garantky Tatiany Piovarčiovej. V Materskej škole Komenského v Seredi a v Spojenej škole internátnej v Nitre realizovala aj pozorovanie zavádzania princípov efektívneho učenia do praxe: “Pedagógovia sa zaujímajú o rôznorodé formy ďalšieho vzdelávania, hlavne o využitie zážitkových metód, nástrojov partnerskej, rešpektujúcej komunikácie, zlepšovanie vytvárania podporujúceho prostredia, vylaďovanie práce s pravidlami.”

Projekt realizuje Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu ELITE, ktorý podporuje Občianske združenie Samsung.  Partnerom projektu je  Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku v spolupráci s OZ S rešpektom.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog