logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Učme sa učiť sa

etp 23. február 2016

Vďaka podpore z Nórskych fondov zrealizovalo ETP Slovensko projekt Učme sa učiť sa a prinieslo viacero výrazných zlepšení vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Výsledky projektu sú dôkazom toho, že ak je deťom a mládeži z MRK poskytnutá podpora a overená metodika, ich šance na úspech v bežnom školskom prostredí sa radikálne zvyšujú.

Revolúcia vo vzdelávaní 

Projekt priniesol na Slovensko doteraz neznámu metodiku Feuersteinoveho  Inštrumentálneho obohacovania, ktorá by mohla systémovo zlepšiť školské výsledky detí z málopodnetného prostredia.

Inštrumentálne obohacovanie poskytuje iný, netradičný pohľad na intelekt a kognitívne schopnosti človeka. Zatiaľ čo tradične inteligenciu vnímame ako vrodenú a nemennú vlastnosť, ktorá predurčuje jedinca k podávaniu určitého výkonu, profesor Feuerstein tvrdí, že ide o schopnosť, ktorá je do veľkej miery modifikovateľná prostredím. V praxi to znamená, že metóda sa nezameriava na zistenie výšky inteligencie, ale na zistenie miery schopnosti učiť sa a následne na rozvoj kognitívneho potenciálu človeka sprostredkovaným učením. (Viac o FIE si môžete prečítať napríklad tu.)

Spolupráca so základnými školami

Metódu FIE Basic realizátori projektu použili v školských kluboch v dvoch základných školách - vo Veľkej Ide a v Košiciach – Šaci. Každý deň sa stretávali s deťmi v školskom klube, kde sa pre ne snažili vytvoriť  prijímajúce, bezpečné a inšpirujúce prostredie, v ktorom budú platiť pravidlá a kde budú deti schopné a ochotné sa vzdelávať.

„Dôveru v ich schopnosti, postupné budovanie samostatnosti cez vieru v ich kompetentnosť, sme komunikovali tak otvorene a autenticky, že jej deti uverili a odmenili sa nám svojou dôverou a rešpektom. Vďaka tomu sa nám podarilo sprostredkovať deťom aj nové podnety.“, hovoria.

Rozdiely medzi majoritným prostredím a prostredím MRK

Realizátori projektu zistili, že rozdiely medzi majoritným prostredím a prostredím MRK, sú vo výchove, rozvoji a prístupe k deťom tak výrazné, že ich nemôžu prehliadať.  „Nepresnosť zrakového vnímania, sluchové vnímanie rozvíjané len v rómskom jazyku, absentujúca orientácia v čase a priestore a obmedzený pojmový aparát je len niekoľko príkladov“, hovoria.

Práca s deťmi už od 3 rokov

Na základe výsledkov projektu začali v komunitných centrách pracovať s deťmi v rámci predškolskej prípravy v skoršom veku – už od troch rokov. Je to preto, že deficity detí vo veku šiestich rokov už tak masívne, že ani pri veľmi intenzívnych a profesionálnych intervenciách nemajú šancu dosiahnuť úroveň svojich rovesníkov vyrastajúcich v štandardných podmienkach.

„Dobre cielenými a vopred analyzovanými krokmi sa dokážu v procese učenia posúvať výrazne vpred. Ak chceme zlepšiť vzdelávanie detí z MRK, mali by systematicky pracovať, priebežne analyzovať a vyhodnocovať informácie, ktoré nadobudnú.“

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

 

Projekt: Učme sa učiť sa

Obdobie realizácie: júl 2013 - január 2015

Príjemca podpory: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice

Financovanie: 152 685,00 € (AOI 19 % = 29 010,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog