logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ukážeme deťom správny smer

06. február 2014

V rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, realizovaného Nadáciou Ekopolis v spolupráci s nadáciou SOCIA – nadáciou pre sociálne zmeny, sme podporili projekt pre deti s názvom „Rozprávkový smerovník“. Projekt realizuje Stopka, n.o. v rámci okresov Ružomberok, Dolný Kubín, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Tvrdošín i Žilina.

Prostredníctvom série rozprávkových predstavení sa Stopka snaží vyzdvihnúť silu rozprávky a využiť ju ako nástroj na budovanie postojových hodnôt dobra, lásky a zdravia u detí i mladých ľudí. Od septembra 2013 sa deti mohli poučiť z rozprávok „Kmotra smrť a zázračný lekár“, „Pán Boh daj šťastia lavička“ či „Soľ nad zlato“. Stopka v rámci pravidelných stretnutí zorganizovala v januári 2014 celkom  8 rozprávkových stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 315 účastníkov, priamo na školách sa stretli s 18 triedami.

V mesiaci február sa deti môžu tešiť na ďalších 33 rozprávkových stretnutí, prispieť svojim kresleným dielom do pripravovanej výstavy na tému „Keby bola v našom živote rozprávka...“ a rodičia zas na náučný seminár zameraný na využitie rozprávky pri formovaní hodnotového rebríčka dieťaťa.
 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog