logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Uzavreli sme 15. ročník Hodiny deťom

01. apríl 2014

Za nami je 15. ročník verejnej zbierky „Hodina deťom“, ktorá prebiehala od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014. Niesla sa v duchu motta „Veľké sny potrebujú malú pomoc“ a počas roka do nej prispeli individuálni aj firemní darcovia, pričom celkový výnos dosiahol sumu 191 957,86€.

Čistý výnos použijeme na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zdravé i choré, talentované, sociálne slabé či hendikepované zo všetkých regiónov Slovenska.

Ako uviedla správkyňa Nadácie pre deti Slovenska Dana Rušinová, za 15 rokov existencie zbierky sme podporili  viac ako 1570 jedinečných a užitočných projektov a sme radi, že ich počet po tomto ročníku vzrastie. Výnos zbierky rozdelíme prostredníctvom Grantového programu Hodina deťom, v rámci  ktorého podporujeme organizácie systematicky a dlhodobo pracujúce s deťmi. „Konkrétne projekty majú za cieľ skvalitniť život deťom a mladým ľuďom v programových oblastiach –  dieťa a jeho radosti; dieťa a jeho starosti; dieťa a jeho škola; dieťa a jeho komunita,“ doplnila.

Hrubý výnos zbierky tvorili:

Druh výnosu

Získaná čiastka v EUR

SMS a pevná linka

102 658,75

Zbierka v uliciach

18 028,73

Eventy – golf, aukcia, ples, ai

28 969,36

Bankomaty

2 039,07

Iné formy prispenia

40 261,95

Spolu – hrubý výnos

191 957,86

Počas zbierky, v období od 30. januára 2014 do 10. marca 2014, mohli organizácie dlhodobo a systematicky pracujúce s deťmi podať žiadosť do Grantového programu Hodiny deťom. Celkovo sme zaevidovali 209 žiadostí, čo je až o 40% viac oproti minulému roku. Počet podporených projektov z 15.ročníka zbierky Hodiny deťom, ako aj výšku ich podpory oznámime už tradične 1. júna 2014.

Ďakujeme všetkým priaznivcom, podporovateľom, dobrovoľníkom, každému, kto sa akokoľvek do Hodiny deťom zapojil či podporil ju.

I keď výnos zbierky neprekročil hranicu 200 000 EUR, sme verejnosti a každému prispievateľovi vďační za každý príspevok, ktorý nám umožní podporovať užitočné a potrebné projekty pre deti a mladých ľudí, zo všetkých oblastí Slovenska. Nižší výnos oproti minulému roku vnímame najmä pre veľký počet verejných zbierok, ale i pre nie ľahkú finančnú situáciu na Slovensku. Pre nás je však výzvou ešte viac presvedčiť verejnosť, že každá pomoc má veľký význam.
Ďakujeme za Vašu dôveru i naďalej!

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog