logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

V diskusii o rodine sa stráca najlepší záujem dieťaťa, tvrdí Koalícia pre deti

04. február 2015

Koalícia pre deti, platforma združujúca rozličné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane a napĺňaniu práv detí na Slovensku, so znepokojením sleduje, akým smerom sa vyvíja spoločenská debata súvisiaca s nadchádzajúcim referendom. Jej zástupcovia poukazujú na to, že sa v nej síce operuje najlepším záujmom detí, no tie sa v nej stávajú skôr nástrojom pri presadzovaní názorov dospelých.

„Silnie v nás obava, že v čoraz vyhrotenejších diskusiách sa síce operuje najlepším záujmom dieťaťa, no skutočný záujem detí sa v nich stráca a deti sa stávajú nástrojom pri presadzovaní názorov dospelých,“ hovorí Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti.

Prax ukazuje, že nie všetky deti majú to šťastie, aby vyrastali v rodine, ktorá dokáže plniť všetky svoje funkcie a adekvátne sa postarať o svoje deti. Podľa zástupcov Koalície sú na Slovensku z tohto dôvodu každý deň odňaté približne 3 deti z vlastného rodinného prostredia, čo predstavuje okolo 1 000 detí ročne. Ich zotrvávanie mimo vlastnej rodiny alebo mimo náhradného rodinného prostredia je stále dlhodobé (priemerne nad 4 roky). Napriek relatívne pokrokovej legislatíve sa nedarí štátu zabezpečiť právo detí žiť v bezpečí vo vlastnej rodine.

„To, čo deti potrebujú, je funkčná rodina, ktorá napĺňa ich prirodzené potreby. V nej dokážu vyrásť v sebaistú a zodpovednú osobnosť, ktorá má pevne v rukách svoj život a zároveň sa dokáže aktívne zapájať do života spoločnosti,“ upozorňuje Rušinová.

Koalícia preto poukazuje na potrebu prijať všetky dostupné opatrenia na zlepšenie postavenia a ochrany detí v spoločnosti. Podporuje prijatie novely Zákona o rodine, ktorá bližšie definuje záujem dieťaťa a napomáha rozvoju a ochrane detí, ako aj urýchlené zriadenie inštitútu Komisára pre deti.

Koalícia i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov. Posilňovanie funkčnosti rodiny, ktorá je prirodzeným prostredím pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa, vníma ako zodpovednosť všetkých aktérov spoločnosti, ktorí by mali v tejto dôležitej úlohe navzájom spolupracovať – detí, rodín, štátu, samosprávy, škôl, podnikateľov, cirkví, občianskej spoločnosti a ďalších.

„Obraciame sa na všetkých, ktorí do referendovej diskusie vstupujú, aby sa pridŕžali zásad vecnej komunikácie a neprispievali k ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti. Napätie, ktoré táto atmosféra vyvoláva, negatívne ovplyvňuje predovšetkým deti,“ apeluje Rušinová.

POZN. Toto je stanovisko Koalície pre deti. S úvodom (perex a prvý odsek) tohto vyhlásenia sa Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, člen Koalície pre deti, nestotožňuje.

www.koaliciapredeti.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog