logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

V jarnom kole GP Dôvera podporíme 15 projektov

10. máj 2016

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera podporí 15 projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie zdravia a prevenciu pred ochoreniami. Spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera prerozdelí takmer 14 000 eur.

Do jarného kola 4. ročníka grantového programu Dôvera prišlo 67 individuálnych žiadostí a 106 žiadostí od organizácií. Členovia výberovej komisie, ktorá pozostávala zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery, z nich vybrali 5 individuálnych žiadostí a 10 žiadostí od organizácií v celkovej sume 13 974 eur.

ZP Dôvera sa týmto spôsobom snaží zlepšiť podmienky v oblasti zdravia a zdravého života už od roku 2012, kedy grantový program vznikol.

Ciele grantového programu Dôvera:

  1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
  2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti
  3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu
  4. Prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení zlej zdravotnej situácie

 

GP Dôvera 1-2016 – SCHVÁLENÉ PROJEKTY

INDIVIDUÁLNI  ŽIADATELIA

Por. číslo

Prijímateľ

Kraj

Hlavný zámer

Výška schváleného príspevku

1

Karina V., 3,5 roka

PO

rehabilitačný pobyt v Adeli centre Piešťany

1000

2

Sára T., 3 roky

BB

na rehabilitáciu v rehabilitačnom zariadení Fyziobeskyd vo Frýdku Místku

600

3

Žofia M., 10 rokov

PO

rehabilitačný program v Centre Liberta v Košiciach

1000

4

Miško P., 10 mesiacov

BA

2 kvalitné načúvacie prístroje

1000

5

Jozef C., 13 rokov

BB

vitamínové doplnky, cestovné a iné náklady s hospitalizáciou onko pacienta

720

       

4320

 

ORGANIZÁCIE

Por. číslo Názov organizácie Kraj Popis cieľovej skupiny Hlavný zámer Odporúčaný príspevok
1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO BA 44 klientov DSS so zdravotným znevýhodnením zakúpenie infračervenej amethystovej podložky Amethyst BioMat Family 904
2 Materská škola BB 20 detí so špec.potrebami (poruchy zraku, DMO...) integrované do bežnej MŠ terapeutické pomôcky - zámerom je vybudovanie relaxačnej multisenzorickej miestnosti s prvkami snoezeelen 1000
3 Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. BB 15 rodín s novorodencami so ZP v starostlivosti neonatológov zakúpenie "pelíškov" k bazálnej stimulácii novorodencov v domácom prostredí – zámerom je tiež úzke prepojenie sociálnej služby včasnej intervencie a zdravotnej starostlivosti 900
4 ŠK KAJAK TT 3 vozíčkari / športovci vo veku 10 - 55 rokov podpora pravidelného športovania pre telesne postihnutých občanov 1000
5 Fakultná nemocnica Trnava TT 25 detí v rehabilit. a liečebno-výchovnej starostlivosti exteriérové rehabilitačné pomôcky 1000
6 SOCIÁLNY PREŠOV PO 500 detských pacientov z oddelenia detskej onkológie a hematológie v DFN Košice ušitie a distribúcia veselých bavlnených rúšok - hlavným zámerom je darovať rúška malým onkologickým pacientom v nemocniciach, aj lekárom a sestrám na oddeleniach 850
7 Archa, n. o. TN 48 mladých ľudí od 18 rokov s mentálnym a telesným postihnutím dovybavenie zdravotníckymi pomôckami - hlavným zámerom je skvalitniť život klientom aj pri bežných hygienických úkonoch, napr. pri sprchovaní atď. 1000
8 Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím PO 75 žiakov s mentálnym, zrakovým a telesným postihnutím zakúpenie terapeutických pomôcok - zriadenie multisenzorickej miestnosti v priestoroch Spojenej školy internátnej v Levoči 1000
9 Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/ alebo hydrocefalus TT 60 detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením vyrobenie jedného handbiku, ktoré bude vlastniť O.Z. SBaH a bude k dispozícii všetkým deťom a mladým ľudom s diagnózami SB,H na tábore, ale i na všetkých ostatných stretnutiach a aktivitách počas roka. 1000
10 Škola športu LABRADOR BB 20 detí vo veku od 5 rokov so špecifickými potrebami podpora pravidelných integrovaných športových krúžkov, ktorých vyvrcholením je rodinný denný letný športový tábor 1000
          9654

10. 5. 2016, Bratislava


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog