logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

V Kvačanoch hýbu svetom – sú prvými nositeľmi ocenenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015

28. marec 2017

K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tunajšou základnou školou. Dnes Nadácia pre deti Slovenska v kvačianskej Základnej škole otvorila putovnú edukatívnu výstavu, ktorá zobrazuje princípy Školy s rešpektom.

Škola s rešpektom je podľa pedagogických expertov nadácie taká škola, ktorá napĺňa princípy zmeny prístupu k deťom a mladým ľuďom a k zmene prostredia tak, aby zo školy vychádzali jedinečné osobnosti, ktoré sú schopné rozvíjať svoj potenciál. A o tom je aj kvačianska škola - preto jej tento titul neoficiálne patrí. Dokazuje to aj niekoľko fotografií výstavy, napr. atmosféra v školskom holubníku, komunikácia detí a učiteľov.

„Škola je prirodzene miestom vytvárania rešpektujúceho vzťahu k deťom. Vo svojom úsilí ale nemôže zostať osamotená, lebo subjekty formujúce životy detí nedosiahnu izolovane výsledok, pokiaľ nebudú spolupracovať a navzájom sa pozitívne aktivizovať,“ zdôraznila Mgr. Mária Rypáková, riaditeľka ZŠ Kvačany a vysvetlila, že „preto je to o komunite, ktorá prepojením všetkých článkov reťazca nadobudne možnosti, ktoré dokážu pohnúť svetom. Preto je to o komunite priateľskej deťom a mladým ľuďom".
Jej vyjadrenie doplnil Jozef Grúň, starosta obce Kvačany: „Ako starosta môžem skonštatovať, že v Kvačanoch v spolupráci s poslancami, občanmi, učiteľmi a žiakmi  našej školy sa nám podarilo vytvoriť komunitu, ktorá spoločnými silami, rozhodnutiami a systematickou prácou vytvára hodnoty, ktoré slúžia v prospech celej obce.“

Ocenenie Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom je určené komunitám a samosprávam, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania, a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Udeľuje ho Nadácia pre deti Slovenska od roku 2016 a partnermi ocenenia sú KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a Združenie miest a obcí Slovenska. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group program podporuje od jeho začiatku: „Naša poisťovňa zameriava svoje filantropické aktivity primárne na podporu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít organizovaných mestami a obcami na celom Slovensku a na rozvoj detí a mladých ľudí. Želáme si, aby sa deti a mladí ľudia cítili v našich mestách a obciach bezpečne a aby boli naše mestá a obce miestom, kde chcú zostať žiť a zakladať si svoje rodiny,“ povedala Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

„Slovensko je plné príkladov dobrej praxe, ktoré môžu inšpirovať iných. Napokon obec Kvačany ako minuloročný víťaz ocenenia Komunita priateľská deťom to tiež dokazuje. Myslím si, že takéto aktivity rozširujú pestrú paletu inovatívnych prístupov v samospráve, čo zvýrazňuje jej rozmanitosť a jedinečnosť,“ hovorí hovorca ZMOS Michal Kaliňák, ktorý v podpore mladých ľudí samosprávami vidí aj budovanie silného puta lokálpatriotizmu.

Do 31. marca 2017 verejnosť ešte môže nominovať komunity na ocenenie za aktivity v roku 2016 prostredníctvom formulára na www.codetipotrebuju.sk. „Deti a mladí ľudia sú naši dôležití a rešpektovaní partneri. Len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať,“ zdôraznila Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.

Slávnostné vyhlásenie Výsledkov nomináciíí na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďm za rok 2016 bude 17. mája 2017 počas slávnostného večera na sneme ZMOS.

Prečítajte si viac:

Pre deti bol najväčšou hviezdou Dňa otvorených dverí spevák Peter Bažík s programom Chameleón.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog