logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Viac ako 100 bojovníkov za zdravie má ďalšiu šancu

zdravie 07. júl 2016

Spolu 118 bojovníkom za zdravie z celého Slovenska pomôže zdravotná poisťovňa Dôvera finančnou podporou v celkovej hodnote 151 092 eur v grantovom programe Bojovníci za zdravie, ktorý administruje Nadácia pre deti Slovenska.

Cieľom programu je zlepšiť ich zdravie a zvýšiť kvalitu života poistencov Dôvery, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Nadácia spolu s odborníkmi v oblasti zdravia vyberala spomedzi 490 žiadostí. Za podporu vybraných bojovníkov mohla hlasovať aj verejnosť na www.bojovnicizazdravie.sk.

Program Bojovníci za zdravie poskytuje poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejného zdravotného poistenia.

Viac ako tretina podporených žiadostí je určená na rehabilitácie, nákup rehabilitačných pomôcok. Ďalšiu skupinu tvoria príspevky na nákup zdravotných pomôcok (načúvacie prístroje, protéza, očné šošovky, diabetické pumpy...) a na nákup nevyhnutných liekov. Takmer polovica podporených žiadostí je pre deti do 15 rokov a okrem rehabilitácií mnohým pomôže lepšie zvládať napríklad diabetes, problémy so sluchom, zrakom alebo bojovať s ojedinelými chorobami.

Prečítajte si aj:
Zoznam podporených 
Tlačová správa


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog