logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlásenie výsledkov grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma

22. február 2018

Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je uzatvorený program zameraný na podporu projektov, ktoré podnecujú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách na území celého Slovenska. Tento grantový program podporovaný z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperatíva, realizuje Nadácia pre deti Slovenska už od roku 2015.

Určený je najmä deťom a mladým ľuďom do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii), rovnako ako aj dospelým, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita). Jeho hlavným cieľom je podpora priamych aktivít pri vytváraní takého prostredia, ktoré bude bezpečné pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách, s dôrazom aj na prevenciu a osvetu tejto bezpečnosti.

V rámci zverejnenej výzvy ( v období od 8.1. 2018 do 29.1.2018) bolo v 3. ročníku grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma prijatých až 67 žiadostí o podporu, v celkovej hodnote 184 893,93 eur.  Z nich potom nezávislá odborná komisia v zložení: Martin Kraľovič (bezpečnostný expert), Adam Smrtník (zdravotnícky záchranár), Silvia Nosková, Zuzana Wagnerová (Kooperativa), Lucia Skokanová, Rastislav Očenáš, Alena Matušková (Nadácia pre deti Slovenska), vybrala 24 odporúčaných projektov, v celkovej podporenej výške 29 000 eur. Hlavnými hodnotiacimi kritériami boli: vhodnosť, účelnosť a pridaná hodnota projektu; spôsob realizácie projektu; rozpočet a nákladová efektívnosť; odborná a technická kapacita žiadateľa a partnera.

Vybrané projekty sú konkrétne zamerané na vytváranie bezpečného prostredia v školách (oddychové relaxačné zóny, ktoré môžu deti a študenti využívať cez prestávky a po vyučovaní),  vzdelávacie aktivity zamerané na zvládanie krízových situácií v živote detí, aktivity podporujúce bezpečné prostredie pre deti so špecifickými potrebami a rodinné prostredie pre deti v krízových situáciách či zo znevýhodneného prostredia. Program podporí terapeutické stretnutia, tvorivé dielne, workshopy, predchádzanie úrazom v bežnom živote, internetovú bezpečnosť.

Časový harmonogram

8. 1. 2018 výzva grantového programu
8. 1. – 29. 1. 2018 prijímanie žiadostí, konzultácie
16. 1. 2018 1-dňový workshop pre záujemcov o grant vo Zvolene
30. 1. – 31. 1. 2.2018 príprava hodnotenia
1. 2. – 12. 2. 2018 hodnotenie projektov
15. 2. 2018 hodnotiace stretnutie
16. 2. – 21. 2. 2018 rozhodnutie správnej rady Nadácie pre deti Slovenska
22. február 2018 vyhlásenie výsledkov grantového programu
21. 2. – 27. 2. 2018 úprava rozpočtov
28. 2. – 31. 3. 2018 zmluvný proces s Nadáciou pre deti Slovenska – podporené organizácie, prvé splátky
1. 3. – 31. 8.2018 realizácia / monitoring / priebežné správy z podporených projektov
04/2018 vzdelávanie Nadácie pre deti Slovenska (1 x 2 dňový workshop)
do 30. 9. 2018 vyúčtovanie, záverečné správy od podporených organizácií

            


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog