logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlásenie výsledkov grantového programu DôveraPomáha diabetikom

19. december 2017

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života pacientov s diabetom. Program prináša mnohé výhody pre zapojených pacientov a lekárov.

V rámci programu sme začiatkom novembra vyhlásili Grantový program DôveraPomáha diabetikom (GP DPD). Tento grantový program realizuje prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska v tomto roku po prvý krát. Viac informácií nájdete na webstránke.

Zamerali sme sa na podporu komunity ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do prevencie, alebo riešenia následkov ochorenia diabetes. O podporu mohli žiadať organizácie aj individuálni žiadatelia, ktorí sa aktívne venujú danej problematike. 

Hlavným cieľom GP DPD je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života pacientov s diabetom a prediabetom, s dôrazom na:

  1. primárnu a sekundárnu prevenciu diabetu (prevencia a skorý záchyt diabetu, ale aj zabránenie vzniku komplikácií súvisiacich s cukrovkou);
  2. zmiernenie následkov a podporné opatrenia pri vzniknutých komplikáciách súvisiacich s cukrovkou;
  3. motiváciu pacientov k dodržiavaniu odporúčaní liečby a zmene životného štýlu;
  4. edukáciu, vzájomnú podporu a spájanie ľudí dôležitých pre život pacientov s diabetom.

V rámci zverejnenej výzvy bolo v tomto ročníku grantového programu DôveraPomáha diabetikom prijatých 48 žiadostí o podporu, ktoré celkovo žiadali o príspevky vo výške 180 315 eur . Z nich bolo následne vybraných 10 projektov, v celkovej podporenej výške 25 000 eur.

Realizácia vybraných grantových programov bude prebiehať v termíne február až júl 2018. Ich prehľad sa nachádza v nižšie uvedenej tabuľke.

Por. číslo Názov organizácie  Mesto Kraj Zámer projektu Schválený príspevok
OZ diabetikinfo.sk Bratislava BA podpora novozistených detských diabetikov poskytnutím kontinuálneho monitoringu glykémie a edukácia rodičov, ako správne vyhodnotiť výsledky merania pre dobrú kompenzáciu diabetika 4 070 €
2 Mesto Trenčianske Teplice  Trenčianske Teplice TN aktivity spojené s prevenciou vzniku cukrovky a tiež na ďalšiu edukáciu pacientov s diabetes (aktivity na školách, prednášky pre diabetikov a ich rodinných príslušníkov, DIA Happening) 2 230 €
3 Od emócii k poznaniu,n.o. Bratislava BA séria workshopov pre rodiny/rodičov detí s diabetom v preškolskom veku a pubertálnom veku, zážitkovou formou, cez osobné výpovede (živá knižnica). Výstupy: e-book, metodické materiály pre učiteľov a videá s osobnými výpoveďami.  5 000 €
4 Jem iné, o.z. Bratislava BA špeciálne kurzy varenia pre diabetikov, výstup: brožúra zo zozbieraných informácií a receptov, ktorá bude dostupná online a zdarma pre širokú verejnosť  2 000 €
5 Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATV Trebišov Trebišov KE zakúpenie pomôcky pre kontinuálne monitorovanie hladiny cukru v krvi pre detských a dospelých diabetikov ako pomoc v kritických obdobiach - choroba, skryté hypoglykémie, pretrvávajúce hyperglykémie...  1 000 €
6 FORLIFE n. o. Komárno, Lekáreň pri nemocnici Komárno NR podpora prevencie a včasné zachytenie rizikových faktorov: meranie hladiny glukózy, triacylglycerolov, cholesterolu i laktát u klientov prichádzajúcich do verejnej lekárne, edukácia ohľadne rizikových faktorov, režimových opatrení a motivácia k ich dodržiavaniu  1 700 €
7 DIAMART Martin - ZO Zväzu diabetikov Slovenska Martin ZA otvorené tréningy stolného tenisu a rehabilitácia pre diabetikov z regiónu 1 000 €
8 Slovenský pacient, občianske združenie Bratislava BA vytvorenie a tlač sprievodcu pre pacientov s diabetom "ako zvládať stresové situácie" 3 000 €
9 NEDÚ n.o Ľubochňa Ľubochňa ZA príprava názorných edukačných materiálov v elektronickej aj tlačenej forme, ktoré pomôžu riešiť deťom s cukrovkou a ich rodinám rôzne životné situácie - návod na využívanie moderných technológií a ich jednotlivých funkcií v reálnom živote  2 000 €
10 Pojem.sk, o.z. Martin ZA séria workshopov, na ktorých si mladší či starší pacienti budú mocť vyskúšať uvariť jedlo vhodné pre diabetikov, dostanú receptár vhodných potravín a ich kombinácii a tiež odporúčania na adekvátny pohyb. Výstupom projektu je aj edukačné video. 3 000 €
          25 000 €

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog