logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlásenie výsledkov grantového programu Športujem rád a bezpečne

07. november 2017

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový program podporovaný z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa, realizuje Nadácia pre deti Slovenska už od roku 2015.

 

 

 

 

 

Určený je najmä deťom a mladým ľuďom do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii), rovnako ako aj dospelým, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita). Jeho hlavným cieľom je podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.

V rámci zverejnenej výzvy bolo v tomto ročníku v rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne prijatých až 106 žiadostí o podporu. Z nich potom nezávislá odborná komisia v zložení : Martin Pupiš (predseda Slovenskej asociácia kondičných trénerov), Adam Smrtník (zdravotnícky záchranár), Silvia Nosková, Ľudmila Homolová (Kooperativa), Lucia Skokanová, Alena Matušková (Nadácia pre deti Slovenska), vybrala 17 odporúčaných projektov, v celkovej podporenej výške 34 108 eur. Hlavnými hodnotiacimi kritériami boli: vhodnosť, účelnosť a pridaná hodnota projektu; spôsob realizácie projektu; rozpočet a nákladová efektívnosť; odborná a technická kapacita žiadateľa a partnera.

Realizácia vybraných grantových programov bude prebiehať v termíne od 1.decembra 2017, až do 31.augusta 2018. Ich prehľad sa nachádza v priloženej tabuľke.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog