logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výročná správa za rok 2013

09. júl 2014

Uplynulý rok bol opätovne potvrdením faktu, že to, čo deti najviac potrebujú je pozornosť nás dospelých, najmä rodičov. Ak budeme deťom načúvať, vytvárať im podmienky, aby mohli rásť v pokojnom prostredí, ak sa budeme zaujímať o ich názory a záujmy, dozvieme sa o nich, ale aj o sebe, mnoho.

Nadácia pre Deti Slovenska sa svojimi aktivitami snaží tento cieľ denne napĺňať prostredníctvom svojich vzdelávacích aktivít, grantových programov, nadačných fondov i dobre známej Hodiny deťom. 

Za to, že v napĺňaní tohto cieľa môžeme neustále napredovať vďačíme predovšetkým našim podporovateľom - spoločnostiam i individuálnym darcom, ktorí nám naďalej dôverujú a podporujú nás. Moja vďaka patrí aj novým podporovateľom, ktorých sme verím, presvedčili, že spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska má zmysel. Vďační sme aj všetkým ostatným, ktorí nám rôznou formu nezištne pomáhajú. 

I preto vám radi predkladáme aktuálnu výročnú správu, ktorá vám poskytne informácie, čo všetko sa nám podarilo úspešne zrealizovať v uplynulom roku.

Ďakujeme vám za podporu a želáme pekné leto

Matej Ribanský, predseda správnej rady

 

Výročná správa za rok 2013 vo formáte PDF...


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog