logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky grantového programu Bezpečne v komunite - bezpečne doma

jdfkasl 25. november 2015

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma je súčasťou nadačného fondu Deti v bezpečí, ktorý pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila poisťovňa Kooperativa.

Uzatvorený grantový program Bezpečne v komunite, bezpečne doma je zameraný na vzdelávanie a vytváranie bezpečného prostredia pre deti. Spomedzi 29 prihlásených projektov odborná komisia vybrala 12, medzi ktoré prerozdelila sumu 14 274 eur. Podmienkou zapojenia do tohto grantového programu bola účasť na vzdelávacích workshopoch, ktoré k nemu zrealizovala Nadácia pre deti Slovenska.

Prehľad podporených projektov: 

Názov organizácie

Názov projektu Mesto Suma

Súkromná základná škola - Škola u Filipa

MAXI-PARTI(Y)-CIPÁCIA Banská Bystrica  1 500,00 €    

Zaostri na rodinu

Rozprávková škola bezpečnosti Banská Bystrica  1 000,00 €

Člověk v tísni, o.p.s.

Nebo, peklo, raj... Spišské Podhradie  1 450,00 €

Odyseus

Nech ihla na zemi, nikoho nezraní Bratislava - Petržalka  1 170,00 €

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.

Pozri, čo ma trápi a teší Prievidza     940,00 €

Detský domov  "Ratolesť" Tŕnie

Bezpečný domov sú dobrí rodičia Tŕnie  1 192,00 €

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu

Urobme svet lepším a bezpečnejším Detva  1 200,00 €

Mesto Čadca

Mládež za bezpečné mesto Čadca  1 300,00 €

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Krízové situácie výchovy a výuky Holíč     900,00 €

Základná škola

V našej škole je dobre Spišská Nová Ves  1 497,00 €

Dorka n.o.

Opri sa o mňa Košice  1 420,00 €

Základná škola, Komenského 6

Bezpečne v škole Stará Ľubovňa    705,00 €

Spolu 

    14 274,00 €

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog