logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky grantového programu Bojovníci za zdravie

11. júl 2017

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska (NDS) v tomto roku opäť pomôže svojim poistencom so zdravotným problémom z celého Slovenska. Grantový program Bojovníci za zdravie aktuálne podporí 123 bojovníkov za zdravie v celkovej výške 153 198 eur. Odborníci z oblasti zdravia spolu so zástupcami Dôvery a NDS vyberali až z 319 prijatých individuálnych žiadostí.

Cieľom grantového programu je pomôcť zlepšiť zdravotný stav poistencov Dôvery a prispieť tak ku skvalitneniu ich života. Bojovníci za zdravie poskytuje finančné príspevky na zdravotné pomôcky, ošetrenia, zákroky, operácie či rehabilitácie doma i v zahraničí, ktoré by si inak títo pacienti museli hradiť sami, pretože sa na ne zo zákona nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejného zdravotného poistenia.

Najčastejšie ľudia žiadali prispieť na rehabilitácie, nákup zdravotníckych pomôcok (načúvacie prístroje, protéza, očné šošovky, diabetické pumpy, a pod.), či nevyhnutných liekov. Takmer polovicu podporených žiadateľov tvorili deti do 15 rokov, ktoré vďaka finančnej podpore mohli absolvovať kúpeľnú liečbu, či lepšie zvládať ochorenia ako diabetes, problémy so sluchom, zrakom či bojovať s ojedinelými chorobami.

Som nesmierne rada, že aj v tomto roku sa zdravotná poisťovňa Dôvera rozhodla pokračovať spolu s nami v grantovom programe Bojovníci za zdravie, ktorý pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách. Je to dôkazom toho, že im nie je ľahostajný osud ich poistencov, ktorí častokrát dlhodobo bojujú s nepriaznivým zdravotným stavom či už svojim, alebo svojich blízkych. Programy ako tento im okrem možnosti zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a absolvovať často veľmi drahé doplnkové terapie a liečenia, dodávajú najmä odvahu a chuť nepoľaviť v ich boji za zdravie,“ zdôraznila Karin Vaňatková, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska.

Bojovníci za zdravie sú našou výkladnou skriňou v boji za lepším životom. Vďaka tomuto grantovému programu majú naši poistenci možnosť využiť všetky dostupné spôsoby liečby, aj tie nadštandardné, ktoré by si inak museli zo zákona hradiť z vlastných prostriedkov. Zdravie je na prvom mieste a ak existuje u nás alebo v zahraničí špeciálny zákrok, zdravotná pomôcka, či terapia, ktorá pomôže človeku zvládnuť jeho ochorenie alebo aspoň cítiť sa lepšie, chceme stáť pri ňom a byť mu oporou,“ hovorí generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Viac o grantovom programe Bojovníci za zdravie sa môžete dozvedieť na www.bojovnicizazdravie.sk

GP Bojovníci za zdravie 1-2017 – SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI (pdf)


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog