logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky grantového programu Dôvera

01. december 2017

V 5. ročníku programu sme podporili projekty organizácií z celého Slovenska.

Získať podporu mohli aktivity, ktoré:

·  vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
·  zavádzajú doplnkové aktivity k liečebnému procesu,
·  podporujú vzdelávanie a výmenu skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
·  zútulňujú (humanizujú) prostredia zdravotníckych zariadení,
·  podporujú prevenciu, aktívne športovanie a zdravý životný štýl.

Spolu sme prijali až 57 žiadostí o grant. Podporu v celkovej výške 14 000 eur získalo 15 projektov, ktoré budú realizované v termíne od januára do júla 2018.

Medzi podporenými projektmi boli aj:

Canisterapia pre rodiny v starostlivosti detského mobilného hospicu je projekt organizácie Svetielko nádeje z Banskej Bystrice. Organizácia pomáha rodinám, ktorých dieťa ochorelo na rakovinu. Pre rodiny tak vzniká náročná situácia nie len po psychickej, ale aj po ekonomickej stránke. Jeden z rodičov je totiž mnohokrát hospitalizovaný spolu s dieťaťom na oddelení niekoľko týždňov, mesiacov, niekedy dlhšie ako rok. Svetielko nádeje pomáha rodinám s nákladmi na lieky či hospitalizáciu.

Organizácia Športuj srdcom zo Svitu pripravuje charitatívny beh pod názvom ALS Memoriál Jána Svočáka - Podtatranský krosový polmaratón. Nápad na podujatie vznikol na počesť otca jedného z organizátorov, ktorý tropel Amyotrofickou laterálnou sklerózou. Pri nej dochádza k postupnému odumieraniu svalov pri plnom vedomí psychických a mentálnych schopností. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o chorobe ALS a výťažkom z akcie každoročne pomáhať ľuďom, ktorí touto chorobou trpia.

Projekt Radosť z pohybu organizácie Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo je určený pre deti z disharmonického rodinného prostredia. Do centra prichádzajú deti týrané, zanedbávané a zneužívané. V rámci programu centra sa pre deti snažia vytvoriť možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešné aktivity a grant poslúži na zabezpečenie športových potrieb, ktoré sa každodenným používaním rýchlo opotrebujú.

 

Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog