logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jarného kola 6. ročníka Grantového programu Dôvera

11. máj 2018

Grantový program Dôvera je súčasťou Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska. Je realizovaný vďaka podpore zdravotnej poistovne Dôvera, ktorá je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a stará sa o zdravie viac ako 1,4 milióna poistencov.

Už od roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník, podporuje grantový program Dôvera aktivity súvisiace so zdravím. Zameriava sa nielen na prevenciu ochorení, zdravý životný štýl a skvalitňovanie zdravotníckych zariadení, ale na podporu všetkých aspektov v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Do jarného kola 6. ročníka Grantového programu Dôvera sa prihlásilo 43 žiadateľov, z ktorých väčšinu tvorili mimovládne neziskové organizácie, školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia. Prijaté žiadosti sa týkali podpory množstva jedinečných projektov, súvisiacich najmä s podporou rozvoja spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so skvalitňovaním doplnkovej a psycho-sociálnej starostlivosti o pacientov, s podporou prevencie, aktívneho športovania, vzdelávania a ďalších akivít z oblasti zdravotnej starostlivosti. Tento program podporuje komunity aj jednotlivcov, ktorí potrebujú nielen finančné zdroje, ale aj pomoc, či odbornú radu.
V jarnom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bolo podporených 16 projektov, v celkovej výške 14 711,60 €.

Zoznam podporených projektov:

 
Por. číslo Názov organizácie Názov projektu Mesto Schválený príspevok v €
1 Slovenská únia sluchovo postihnutých Chodník zdravia Humenné 1 000,00
2  Občianske združenie PRIMA Chránime verejné zdravie Bratislava 1 000,00
3 Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí a mládeže Hipoterapia a westernové jazdenie  handicapovaných Levice 1 000,00
4 Obec Mestečko - realizátor MŠ Zdravé deti v našej škôlke Mestečko 994,00
5 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom BB /SPOSA BB/ Prevenciou k 100% starostlivosti o deti Banská Bystrica 1 000,00
6 DOMICIL S kolkami za svetlom Partizánske 1 000,00
7 Spolok nepočujúcich pedagógov Lepšia prístupnosť k informáciám, vyššie vzdelanie nepočujúcich Bratislava 1 000,00
8 Bodkáčik - združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR "Dni zdravia" (podpora zdravého životného štýlu, prevencie u detí a mládeže) Martin 711,60
9 Detský domov "Lienka" Veľké Kapušany Pohybom ku zdraviu Veľké Kapušany 576,00
10 Spojená škola internátna - realizátor ZŠ pri zdravotníckom zariadení Relaxačno-športový kútik Kremnica 750,00
11 Združenie NAŠA NEMOCNICA Zvýšenie počtu dojčiacich matiek Považská Bystrica 800,00
12 Šarkaník Canis víkend Levice 1 000,00
13 Nová škola S. Bíroša Tréning a regenerácia nielen umením profesionálov Bytča 1 000,00
14 Občianske združenie Smaragdy Naplniť čas strávený na onkológii farbami Rimavská Sobota 1 890,00
15 Robinson Zveľadenie priestorov a podpora stretávania rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi Spišské Tomášovce 1 000,00
16 MC Drobec - materské centrum Prevencia v detstve = zdravý chrbát po celý život Michalovce 990,00
        14 711,60

Viac informácií o jednotlivých projektoch môžete nájsť tu.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog