logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jarného kola Grantového programu Dôvera

03. jún 2014

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera vyhlásila výsledky jarného kola Grantového programu Dôvera. Na základe hodnotenia Výberovej komisie a hlasovania zamestnancov Dôvery sa prerozdelí suma 14 tisíc eur medzi 16 víťazných projektov.

Do jarného kola Grantového programu Dôvera, prostredníctvom ktorého chce zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života, sa prihlásilo 24 individuálnych žiadateľov a 64 organizácií. Dohromady žiadali o 80 399,10€.

Všetky zaslané žiadosti v prvom kole hodnotenia starostlivo posudzovali členovia Výberovej komisie, ktorá pozostávala zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery. Na základe ich odporúčania postúpilo do ďalšieho kola 10 individuálnych žiadostí a 21 žiadostí od organizácií. V ňom spolurozhodovali o tom, koho podporiť, zamestnanci Dôvery aktívni v oblasti dobročinnosti.

Na základe hodnotenia Výberovej komisie a hlasovania zamestnancov Dôvery v rámci jarného kola Grantového programu Dôvera podporíme 7 individuálnych žiadostí a 9 žiadostí od organizácií v celkovej sume 14 tisíc eur.

Zoznam podporených žiadateľov

INDIVIDUÁLNI ŽIADATELIA

  Meno a priezvisko žiadateľa Meno a priezvisko prijímateľa Kraj Podporený zámer Výška  príspevku
1 Dana C. Dana C. TN poplatky a lieky spojené s liečbou, iné výdavky 1 000,00 €
2 Marian M. Šimon M. TN rehabilitačný pobyt v centre Svetielko Prešov  formou Therasuite 1 000,00 €
3 Jozefína B. Matej B.  TN finančný príspevok na masáže 1 000,00 €
4 Paulína G. Andrej G. TT rehabilitačné cvičenia metódou Thera suit, ktoré nie sú hradené ZP a ubytovanie spojené s rehabilitačným pobytom 1 000,00 €
5 Jana Š. Adam Š. NR kúpa biotronovej lampy Biotron Compact III, čističky vzduchu, kompresorového inhalátora, nákup liekov na imunitu Flavin7 a Imunoglukan symbio 598,00 €
6 Tomáš D. Tomáš D. TN rehabilitačné a cvičebné pomôcky - bežiaci pas, menšie činky, lavičku, žinenku,  tiež hipoterapia 598,00 €
7 Gabriela J. Andrea J. PR BIOtronová lampa Biotrón, čistička vzduchu, inhalator, nákup liekov wobenzym, lipovitam, hliva ustricova, imunogluglun, probiotika 1 000,00 €

ORGANIZÁCIE

  Názov organizácie Popis cieľovej skupiny Kraj Hlavný zámer Výška príspevku
1 SPOLUPÚTNIK o.z. ľudia bez domova  KE nákup 2 ks záchranárskych brašní s vybavením. Štyria pracovníci (streetworkeri) absolvujú kurz prvej pomoci. 379,00 €
2 Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR deti postihnuté najťažšou formou svalovej dystrofie BA zabezpečenie fyzioterapeutov počas dvoch turnusov letných táborov pre deti so svalovou dystrofiou  975,00 €
3 Aktívny vozík, občianske združenie deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím aj ich rodičia ZA spolufinancovanie nákupu rehabilitačného stola, ktorý je nevyhnutný na realizáciu fyzioterapie  1 000,00 €
4 Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava žiaci s viacnásobným postihnutím a MP TT nákup kompenzačnej pomôcky - série prekážok a rozdielnych terénnych zoskupení - nerovné povrchy. 1 000,00 €
5 ŽILINSKÉ VENUŠE 25 žien s onkologickým ochorením ZA sprístupnenie rekondičného plávania pre ženy s onkologickým ochorením 1 000,00 €
6 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami  osamelé a týrané mamičky s malými deťmi  PR zakúpenie športových potrieb pre vekovú kategóriu od 1 - 18 rokov  (realizátor Zariadenie núdzového bývania, Ul.SNP 12, 059 21 Svit) 550,00 €
7 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  deti a mladí dospelí so zdravotným postihnutím  BB doplniť vybavenie záhrady strediska DSS Symbia o ďalšie cvičebné prvky (dva chodníky z plochých skál na cvičenie vizuálno motorickej koordinácie a hrubej motoriky, zariadenie na precvičovanie rôznych svalových skupín) 1 000,00 €
8 Klub cystickej fibrózy deti a mladí dospelí s ochorením na cystickú fibrózu  KE nová pomôcka SM-systém pre rehabilitačné oddelenia pri Centrách cystickej fibrózy  900,00 €
9 Viera - Láska - Nádej, o.z. deti s viacnásobným postihnutím PR zakúpenie rehabilitačného chodníka na nácvik chôdze - do Centra Svetielko 1 000,00 €

V tomto roku je naplánované ešte jedno, jesenné kolo Grantového programu Dôvera. Všetky bližšie informácie k nemu, rovnako aj prihlasovacie formuláre pre individuálnych žiadateľov a pre organizácie, zverejníme na internetových stránkach Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery počas septembra.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog