logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jesenného kola grantového programu Dôvera

01. december 2014

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera vyhlasuje výsledky jesenného kola Grantového programu Dôvera. Po preskúmaní a zvážení jednotlivých projektov sa prerozdelí suma 14 tisíc eur medzi 15 víťazných projektov.

Do jesenného kola Grantového programu Dôvera, prostredníctvom ktorého chce zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života, sa prihlásilo 26 individuálnych žiadateľov a 60 organizácií.

Všetky zaslané žiadosti v prvom kole posudzovali členovia Výberovej komisie, ktorá pozostávala zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery. Na základe ich odporúčania časť žiadosti postúpila do druhého kola. V ňom spolurozhodovali zamestnanci Dôvery, ktorí sa aktívne venujú dobročinnosti.

Na základe hodnotenia Výberovej komisie a hlasovania zamestnancov Dôvery v rámci jesenného kola Grantového programu Dôvera podporíme 6 individuálnych žiadostí a 9 žiadostí od organizácií v celkovej sume 14 tisíc eur.

INDIVIDUÁLNI  ŽIADATELIA

Meno a priezvisko prijímateľa

Kraj

Hlavný zámer

Výška schváleného príspevku

Lukáš V.

KE

rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove

800 €

Šimon H.

KE

TheraSuit rehabilitačný pobyt v centre Svetielko v Prešove

1 000 €

Sofia A.

BB

3 - týždňový rehabilitačný pobyt metódou Therasuit v rehabilitačnom centre Svetielko, Prešov

1 000 €

Zuzana Š.

BB

terapia metódou THERASUIT

1 000 €

Mária Š.

TN

preplatenie Biolampy Biostimul BS 103

355 €

Benjamín L.

KE

intenzívny rehabilitačný program metódou TheraSuit v kombinácii s terapiou GIGER MD v Centre Liberta v Košiciach

1 000 €

 

 

 SPOLU

5 155 €

ORGANIZÁCIE

Názov organizácie

Kraj

Popis cieľovej skupiny

Hlavný zámer

Schválený príspevok

Nadácia Pomoc jeden druhému

TT

deti od 2 rokov s neurovývojovými ochoreniami

nákup dynamického vertikalizátora - vertikalizácia a nácvik chôdze vedúce k zlepšeniu zdravotného stavu dieťaťa a nezávislosti

850 €

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

BB

deti a mládež vo veku do 20 rokov so zdrav.znevýhodnením

vytvorenie vhodných rehabilitačných podmienok a zabezpečenie vhodných rehabilitačných pomôcky (podložky na cvičenie, vešiak na podložky, stacionárny bicyke, posilňovacie vrecká s pieskom na horné a dolné končatiny, univerzálny závesný posilňovací systém tela

1 000 €

K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky

ZA

rodiny s kombinovane postihnutými deťmi

rehabilitačný víkendový pobyt pre 6 rodín s ťažko kombinovane postihnutými deťmi v Terchove zameraný na INTEGROVANÚ CANISTERAPIU.

1 000 €

Evanjelická spojená škola internátna

PR

žiaci postihnutí hluchoslepotou

rekondično-rehabilitačný pobyt pre žiakov s hluchoslepotou zameraný na hydroterapiu

1 000 €

Centrum Liberta, n.o.

KE

deti s ťažkým zdrav.postihnutím

vybudovanie športovo-oddychovej zóny s využitím cvičebných pomôcok

1 000 €

Naša šanca

BB

deti s ťažkým zdrav. postihnutím

zakúpenie potrebných rehabilitačných pomôcok na zabezpečenie bezplatnej pravidelnej a kvalitnej rehabilitácie pre rodiny s ťažko postihnutými deťmi

1 000 €

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

BB

pacienti so závažnou pľúcnou hypertenziou

7 dňový rehabilitačný pobyt v kúpeľnom prostredí pre členov združenia - fyzioterapeutická a psychologická pomoc fundovanými odborníkmi

1 000 €

Rodinné centrum Prešporkovo o. z.

BA

rodičia a ich deti so zdrav.znevýhodnením

zaradenie novo zakúpených pomôcok na rozvoj zraku a rehabilitačných polohovacích pomôcok do aktivít "Klubu pre všetky oči"

995 €

SVETIELKO POMOCI n.o.

KE

deti so špec.potrebami - onkolog.ochorenia

zvýšenie kvality poskytovania psychologickej starostlivosti deťom s onkologickým ochorením a ich súrodencom - zakúpením pomôcky Scénostestu

1 000 €

 

 

 

 SPOLU

8 845 €

Donor programu 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog