logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie

07. december 2017

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Dokopy nám prišlo až 325 žiadostí o podporu. Žiaľ, nebolo možné vyhovieť každej. Výška grantu to neumožňuje. Z prijatých žiadostí však nezávislá porota vybrala 122, ktoré získajú podporu v celkovej sume 159 537 eur.

Bojovníci za zdravie poskytujú finančné príspevky na zabezpečenie ošetrení, zákroky, operácie, rehabilitáciu doma i v zahraničí alebo zakúpenie potrebných zdravotných pomôcok, ktoré by si poistenci inak museli hradiť z veľkej časti sami. Zo zákona sa na ne totiž nevzťahuje (alebo vzťahuje len čiastočne) úhrada z verejného zdravotného poistenia.

Vďaka grantu bude možné napríklad nakúpiť senzory na meranie glykémie pre 8-ročnú Sofiu z Bystričky, zabezpečiť rehabilitačné cvičenia pre 2-ročného Jakuba z Banskej Bystrice alebo operovať a liečiť zrak v zahraničí pre 52-ročného Slavomíra z Popradu.

Týmto spôsobom sa s pomocou ZP Dôvera pokúšame zlepšovať podmienky v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín. Vybrané žiadosti budú realizované v období od januára do júla 2018. Podporu bolo možné žiadať aj retroaktívne, od septembra 2017.

Zoznam podporených žiadostí nájdete v prílohe.

Viac o grantovom programe Bojovníci za zdravie sa môžete dozvedieť na www.bojovnicizazdravie.sk.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog