logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jarného kola grantového programu Dôvera

27. máj 2015

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera vyhlasuje výsledky jarného kola Grantového programu Dôvera. Po preskúmaní a zvážení jednotlivých projektov sa prerozdelí suma 14 tisíc eur medzi 16 víťazných projektov.

Do jarného kola Grantového programu Dôvera, prostredníctvom ktorého chce zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života, sa prihlásilo 56 individuálnych žiadateľov a 81 organizácií.

Všetky zaslané žiadosti v prvom kole posudzovali členovia Výberovej komisie, ktorá pozostávala zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery. Na základe ich odporúčania časť žiadosti postúpila do druhého kola. V ňom spolurozhodovali zamestnanci Dôvery, ktorí sa aktívne venujú dobročinnosti.
Na základe hodnotenia Výberovej komisie a hlasovania zamestnancov Dôvery v rámci jarného kola Grantového programu Dôvera podporíme 6 individuálnych žiadostí a 10 žiadostí od organizácií v celkovej sume 14 tisíc eur.

Ciele grantového programu Dôvera:

Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti
Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu
Prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie

Ďalšie kolo grantového programu Dôvera bude spustené v septembri 2015. Všetky aktuálne informácie nájdete na našej stránke.

INDIVIDUÁLNI ŽIADATELIA
Meno a priezvisko žiadateľa Kraj Meno a priezvisko prijímateľa Hlavný zámer SCHVÁLENÝ príspevok
Soňa F. TN Daniel Z. KOZIE KOLOSTRUM CAPRAMILK - VÝŽIVOVÝ DOPLNOK na pol roka 720
Marek V. BB Jakub V. rehabilitačný pobyt v zariadení Renoana - Šúrovce 1000
Marek B. BB Radka B. plastická operáciu ušníc 1000
Juraj G. ZA Vladimír G. detská rehabilitačná trojkolka 2115 700
Mária S. BB Mária S. rehabilitácie, masáže a nákup vitamínových doplnkov 1000
Martin H. TN Šimon H. zakúpenie plynulo ovládateľného interiérového podvozku na sedačku KIMBA od firmy OttoBock 1000
SPOLU       5420
         
ORGANIZÁCIE
Názov organizácie Kraj Popis cieľovej skupiny Hlavný zámer SCHVÁLENÝ príspevok
Občianske združenie Samaria TT deti zo sociálne slabého prostredia vybavenie priestoru na telesné aktivity a pohyb v Dobrovoľníckom centre Samaria pre deti zo sociálne slabého prostredia, deti bez otcov, deti z neúplných rodín, deti žijúce na ubytovniach v okolí 1000
Atléti BB deti zo ZŠ vo veku 6-15 rokov podpora atletiky ako vhodnej fyzickej aktivity v Banskej Bystrici formou atletických krúžkov pre deti 6-15 rokov, 2x týždenne počas školského roka 830
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove TT klienti DSS vo veku od 9 do 40 rokov vytvorenie miestnosti na realizovanie terapeutickej metódy Snoezelen pre 30 klientov DSS vo veku od 9 do 40 rokov so základnou diagnózou mentálna retardácia a ďalšie kombinované postihnutia 700
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. BA deti s rizikovým vývinom od 0 do 7 rokov zriadenie a vybavenie fyzioterapeutickej a rehabilitačnej miestnosti CVI Bratislava n.o., ktorá bude dlhodobo slúžiť na rehabilitáciu detí s rizikovým vývinom od 0 do 7 rokov s trvalým bydliskom v rámci BSK 1000
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. ZA rodiny s deťmi s rizikovým vývinom zariadenie miestnosti, ktorá navodí atmosféru domova a uľahčí psychológovi konzultácie, poradenstvo, prácu s celou rodinou, rodinnú terapiu ako aj samotnú prácu s dieťaťom v spolupráci s rodičmi 900
Domov sociálnych služieb BB deti a mládež s postihnutím zabezpečenie vhodných športových pomôcok na podporu pohybových aktivít a potravín v rámci zdravej výživy pre detí a mládež s postihnutím 650
Active life, n.o. KE mladí do 30 rokov a širšia komunita zrealizovať pravidelné športové stretnutia pre mladých ľudí do 30 rokov aj širšiu komunitu počas mesiacov jún 2015 až august 2015, ktoré vyvrcholia hlavným športovým podujatím koncom mesiaca august 2015 pod názvom: Zdolaj prekážky - prekonaj sám seba 750
Ostrov NR mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím zriadenie rehabilitačného kútika vybaveného rôznymi rehabilitačnými a kompenzačnými pomôckami zameranými hlavne na reflexnú terapiu pre mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím 1000
ARTdiela PR rodiny s predčasne narodenými deťmi vytvoriť priestor pre rodiny s deťmi so zdravotným obmedzením (predčasne narodenými deťmi), aby sa spoločne stretávali na tvorivých dielňach a spoločne zdieľali skúsenosti so starostlivosťou o deti 750
Veríme v nádej, občianske združenie TT ťažko zdravotne postihnuté deti vo veku 2-15 rokov zakúpenie potrebných rehabilitačných a senzorických pomôcok na zabezpečenie rehabilitácie pre ťažko zdravotne postihnuté deti vo veku 2-15 rokov, ktoré potrebujú pravidelnú rehabilitáciu 1000
SPOLU       8580

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog