logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jesenného kola grantového programu Dôvera

dovera 03. december 2015

Z grantového programu Dôvera bude podporených 16 projektov, zameraných na zdravie a prevenciu. Nadácia pre deti Slovenska spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera prerozdelí sumu 14 000 eur.

Do jesenného kola 3. ročníka Grantového programu Dôvera, prostredníctvom ktorého chce zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života, sa prihlásilo 35 individuálnych žiadateľov a 83 organizácií.

Všetky zaslané žiadosti posudzovali členovia Výberovej komisie, ktorá pozostávala zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery. Na základe ich hodnotenia v rámci jesenného kola Grantového programu Dôvera podporíme 7 individuálnych žiadostí a 9 žiadostí od organizácií v celkovej sume 14 tisíc eur.

Ciele grantového programu Dôvera:

1.    Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení

2.    Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti

3.    Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu

4.    Prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie

 

Individuálni žiadatelia 

Por. číslo Meno žiadateľa Kraj Prijímateľ O čo žiadate? Výška odporúčaného príspevku
1 Paulína K. TN dcéra rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom centre Svetielko v Trenčíne 900  
2 Ivan S. BB syn trojkolesový bicykel Junior + pedále s klipsami 478,5
3 Jana M. BB dcéra rehabilitácia v rehabilitačnom centre Svetielko v Prešove 1000  
4 Bc. Zuzana G. PR dcéra rehabilitačný pobyt v rehabilitačnom centre Renona v Šúrovciach 1000  
5 Andrea J. BB dcéra nákup notebooku pre sluchovo postihnutú dcéru, ktorá je integrovaná v bežnej základnej škole 400  
6 Alena K. BA syn Intenzívny dvojtýždňový pobyt v Sanatoriu Klimkovice  1000  
7 Juraj V. PR dcéra systém nepretržitého monitorovania glykémie 1000  
          5778,5

 

Organizácie 

 

Por. číslo Názov organizácie Kraj Popis cieľovej skupiny   Hlavný zámer Odporúčaný príspevok
1 Náš palček TT ťažko zdravotne postihnuté deti vo veku 3-18 rokov zakúpenie senzorických pomôcok - 2 svetelné LED panely a k tomu potrebné pomôcky a optické vlákna so svetelným zdrojom 900  
2 Pod krídlami Dominiky, n.o. NR deti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia nákup elektronicky polohovatelnej postele 940  
3 Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. PR mentálne a telesne znevýhodnení ľudia dodanie a inštalácia stropného zdviháku  1000  
4 Baobab o.z. BA deti s viacnásobným postihnutím vo veku 3 – 10 rokov zakúpenie 4 špeciálnych polohovacích pomôcok   964,5
5 Základná škola KE žiaci ZŠ - bežné deti aj deti so znevýhodnením nákup rehabilitačných pomôcok  637  
6 Odyseus BA užívatelia drog a ľudia žijúci v okolí Pentagonu nákup zdravotníckeho materiálu a tlač propagačných materiálov  1000  
7 Zdravie v pohybe BB detí integrované do MŠ a ZŠ všeobecná športová príprava detí so zdravotnými obmedzeniami - pokrytie nákladov spojených s prenájmom telocvične 780  
8 4U BB rodiny s deťmi s onkologickým ochorením príprava, organizácia a realizácia charitatívneho behu. 1000  
9 Svitanie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím BA ľudia s mentálnym postihnutím rôzneho veku zakúpenie vhodných cvičebných pomôcok, ktoré priamo vplývajú na zlepšenie zdravotného stavu klientov  1000  
          8221,5

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog