logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výstava Školy s rešpektom sa vydáva na cestu po Slovensku

08. september 2017

Výstava Školy s rešpektom, ktorá prostredníctvom fotografií a sprievodného textu približuje princípy ako vytvoriť zo školy priestor, kde sa deti a učitelia cítia bezpečne, dobre sa im učí a spolupracujú s rodičmi a miestnou komunitou, sa opäť vydáva na cestu po Slovensku.

6. SEPTEMBRA 2017 ·

Do konca roka 2017 môžete výstavu vidieť:

  • 11. – 22. september: Základná škola s materskou školou Smolenice
  • 2. – 20. október: Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Miestneho úradu Karlova Ves
  • 6. – 16. november: Výmenníky Košice v spolupráci s OZ Paľikerav za ROMA friendly spoločnosť
  • 27. november – 8. december: Mesto Hriňová

Cieľom výstavy je prostredníctvom umeleckého stvárnenia princípov Školy s rešpektom otvárať diskusiu o tom, aké kroky je potrebné urobiť, aby sa školy takýmito skutočne stali. Je priestorom pre deti, mladých ľudí, rodičov, učiteľov, komunitu a samosprávu hovoriť o ich potrebách a spoločne hľadať možnosti ich napĺňania. Pri príležitosti každej výstavy budeme viesť workshop, ktorý sa bude snažiť hľadať odpovede na uvedené otázky a témy.

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi od roku 2010 mapuje potreby detí a mladých ľudí, zvlášť v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. Na základe týchto poznatkov boli zosumarizované princípy  Školy s rešpektom. Ich napĺňanie pomáha meniť školu zdola a vytvoriť zo školy prostredie, kde sa deti i učitelia cítia dobre a bezpečne, čo sa odráža v efektívnom učení, z ktorého sa tešia deti, mladí ľudia, učitelia ako aj rodičia a miestna komunita.

Fotografie vznikali v rôznych kútoch Slovenska, v školách, ktorých učitelia absolvovali vzdelávacie programy Nadácie pre deti Slovenska, napríklad v Základnej škole v Kvačanoch, v Škole u Filipa v Banskej Bystrici, či v Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach. Autorom fotografií je Rastislav Očenáš a autormi sprievodného textu – princípov sú Aneta Chlebničanová a Peter Lenčo. Vznik výstavy finančne podporila Koalícia pre deti Slovensko s podporou Nadácie Orange a Eurochild.

Jesenné putovanie výstavy a workshopy realizujeme v rámci projektu Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog