logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít

11. február 2015

V bratislavskom hoteli Saffron sa 10. februára konali okrúhle stoly s témou Vytvárania deťom a mladým ľuďom priateľských komunít. Téma zaujímavá, nuž nečudo, že sa jej zúčastnilo cez 70 ľudí z radov štátnej správy, či samospráv, ale aj ľudí priamo pracujúcimi s deťmi.

Celé fórum otvorila správkyňa a riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska Dana Rušinová krátkym príhovorom. Po nej predstavila Alena Matúškova projekt Komunity priateľské deťom. Ako povedal Peter Lenčo, manažér projektu: „ Projekt realizujeme s podporou Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce a Komunálnej poisťovne. V šiestich pilotných komunitách (Banská Bystrica, Bratislava, Detva, Kvačany, Považská Bystrica, Rohožník) sa posledný rok cielenými aktivitami rozvíjali deťom a mladým ľuďom priateľské komunit.,"

Z  vyššie spomenutých komunít sa stretnutia zúčastnili zástupcovia 3 komunít: Antónia Matúšková (Kvačany),  Lucia Skokanová (Banská Bystrica) a Tomáš Šimíček (Bratislava). Po uvedení ich príkladov z praxe prebehla s nimi krátka diskusia.  

Po krátkej pauze pokračovala v téme Aneta Chlebničanová. Tá zhrnula, čo sme sa vďaka projektu naučili, k čomu sme dospeli. Tiež pridala vhodné príklady. Medzi iným spomenula, že je dôležité si naozaj vypočuť dieťa čo chce. A nie automaticky predpokladať, čo potrebuje. Prebehla druhá diskusia, ďaleko búrlivejšia, než prvá.

Po obede prebiehali stoly na osobnejšej báze, sieťovanie. Teda voľné diskusné skupiny, do ktorých ľudia vstupovali podľa témy, ktorá ich zaujala. Po plodných diskusách sa zhrnuli všetky témy, ktoré sa využijú pri ďalšej práci komunít priateľským deťom.

Poznatky nazbierané počas ročného trvania projektu si môžete potrieť na http://www.codetipotrebuju.sk/

Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog