logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výzva na predloženie cenovej ponuky

26. február 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky na nákup a dodanie digitálnej techniky podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ Blokový grant pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Nákup a dodanie digitálnej techniky

Konkrétnu výzvu stiahnete/zobrazíte kliknutím na jej link.

A) Nákup a dodanie 2 ks notebookov
B) Nákup a dodanie 1 ks dataprojektoru
C) Nákup a dodanie 1 ks fotoaparátu

Predpokladaná hodnota zákazky: Max. 2 550,00 € (s DPH).


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog