logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výzva na predloženie cenovej ponuky

29. december 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa Zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ a na technickú a grafickú úpravu, jazykovú úpravu a tlač metodickej príručky CASCO.

1. Názov predmetu zákazky

a) Brožúra vydaná v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ – technická a grafická úprava
b) Brožúra vydaná v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ – jazyková úprava textov
c) Brožúra vydaná v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ - tlač brožúry
d) Metodická príručka CASCO - grafická a technická úprava textov
e) Metodická príručka CASCO - jazyková úprava textov
f) Metodická príručka CASCO - tlač príručky

2. Predpokladaná hodnota zákazky

Brožúra v celkovom počte 500 ks (30 strán/1 kus)
a. Brožúra vydaná v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ – technická a grafická úprava
celkové náklady 952,00 €
b. Brožúra vydaná v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ – jazyková úprava textov
celkové náklady 512,00 €
c. Brožúra vydaná v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ - tlač brožúry
celkové náklady 3 500,00 €
Metodická príručka CASCO v celkovom počte 500 ks (500 strán/1 kus)
d. Metodická príručka CASCO - grafická a technická úprava textov
celkové náklady 1 250,00 €
e. Metodická príručka CASCO - jazyková úprava 2. časti textu (251 strán)
celkové náklady 627,50 €
f. Metodická príručka CASCO - tlač príručky
celkové náklady 8 000,00 €

3. Druh zákazky

Dielo

4. Obstarávateľ

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3, 811 08 Bratislava
IČO 317 53 833

5. Kontaktná osoba

Meno: Andrea Geregová (koordinátorka projektu)
Tel.: +421 (0)949 454 493 | +421 2 5263
e-mail: andrea@nds.sk

Pozrieť celé znenie výzvy v PDF...

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog