logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Workshop k projektu Domov II bol plný podnetných nápadov a zaujímavých vyhodnotení!

18. marec 2012

Vo Zvolene sa 14. marca uskutočnil workshop projektu Domov II, ktorý je pokračovaním pilotného modelu a už od roku 2008 tak pomáha mladým dospelým na ich ceste k samostatnosti. Cieľom workshopu bolo vyhodnotiť úspešnosť implementácie zapojených projektov za obdobie 2011-2012, výmena skúseností medzi partnermi a návrhy na ďalší rozvoj a zvýšenie efektivity projektu do budúcna.

V centre workshopu boli predovšetkým postrehy mladých dospelých a ich sprevádzateľov zo zapojených organizácií – Detský domov Dunajská Streda, Detský domov Pečeňady, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná a Drahuška a my. Pod vedením Anety Chlebničanovej a Daniela Podhradského z Nadácie pre deti Slovenska a za účasti odborníka Mateja Alexa živo diskutovali, vyhodnocovali a získavali veľa nových podnetov.

Medzi najvýznamnejšie prínosy projektu možno určite zaradiť vzdelávanie a rozvoj životných zručností, samostatné bývanie a sprevádzanie na trhu práce. Pozornosť si zaslúži sprevádzkovanie pracovnej dielne Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, v rámci ktorej prebieha pre mladých dospelých pracovná terapia a absolventská prax. V tomto roku sa pridala aj výroba na zákazky, čo môže do budúcna pomôcť k finančnej nezávislosti dielne.

Jedným zo základných výstupov workshopu je sústrediť sa na efektivívnejšie sprevádzanie na trhu práce a pri riešení bývania.

Za spoločnosť Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., ktorý je hlavným donorom projektu, sa zúčastnili Natália Farkašová  a Henrieta Kiššová a preukázali záujem naďalej sa podielať na rozvoji projektu a podpore mladých dospelých po odchode z detského domova.

Aj na základe výstupov workshopu môžeme efektívne pracovať na treťom pokračovaní projektu Domov a naďalej tak pomáhať mladým ľuďom na ich ceste k samostatnosti.

Video z pracovnej dielne pohľadom Romana Lacka, mladého dospelého z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog