logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Workshop ,,Novo vynárajúce sa potreby detí a mládeže”

04. apríl 2014

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na Workshopy "Novo vynárajúce sa potreby detí a mládeže", ktoré sa uskutočnia v regiónoch Považská Bystrica a Zvolen v rámci projektu Komunity priateľské deťom.

Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania

Dospelí, ktorí pracujú s deťmi a mládežou /MVO, školy, výchovno-vzdelávacie zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, komunitní aktivisti, cirkvi/, predstavitelia samospráv, v kompetencii ktorých sú deti a mládež, pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže.

Ciele tréningu

  • poznať tému „Novo vynárajúcich sa potrieb (NPD)“
  • vedieť používať niektoré metódy  identifikácie a mapovania NPD v komunite,
  • vedieť vytvoriť akčný plán reagujúci na NPD  v komunite a navrhnúť prvé kroky na jeho implementáciu

Lektori: Aneta Chlebničanová, Alena Matúšková

Výdavky spojené s účasťou na tréningu, ktoré sú hradené z projektu: ubytovanie, strava, občerstvenie, materiály k vzdelávaniu, metodické materiály

Po absolvovaní tréningu budú účastníci a vybrané projekt podporené mini grantmi.

Za jednu organizáciu odporúčame vyslať 2 účastníkov. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov.

Stiahnite si základnú informáciu o projekte blokový grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce "Komunity priateľské deťom"

REGIÓN POVAŽSKÁ BYSTRICA A OKOLIE

Miesto konania tréningu:  Považská Bystrica (presné miesto včas oznámime)

Termín konania: 24.-25. apríla 2014  od 9,00 do 17,00 hod.

V prípade záujmu o tréning sa, prosím, zaregistrujte prostredníctvom formulára.

REGIÓN ZVOLEN A OKOLIE

Miesto konania tréningu:  Zvolen (presné miesto včas oznámime)

Termín konania: 28.-29. apríla 2014  od 9,00 do 17,00 hod.

V prípade záujmu o tréning sa, prosím, zaregistrujte prostredníctvom formulára.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog