logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Workshop ,,Novo vynárajúce sa potreby detí a mládeže”

04. apríl 2014

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na Workshopy "Novo vynárajúce sa potreby detí a mládeže", ktoré sa uskutočnia v regiónoch Považská Bystrica a Zvolen v rámci projektu Komunity priateľské deťom.

Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania

Dospelí, ktorí pracujú s deťmi a mládežou /MVO, školy, výchovno-vzdelávacie zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, komunitní aktivisti, cirkvi/, predstavitelia samospráv, v kompetencii ktorých sú deti a mládež, pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže.

Ciele tréningu

  • poznať tému „Novo vynárajúcich sa potrieb (NPD)“
  • vedieť používať niektoré metódy  identifikácie a mapovania NPD v komunite,
  • vedieť vytvoriť akčný plán reagujúci na NPD  v komunite a navrhnúť prvé kroky na jeho implementáciu

Lektori: Aneta Chlebničanová, Alena Matúšková

Výdavky spojené s účasťou na tréningu, ktoré sú hradené z projektu: ubytovanie, strava, občerstvenie, materiály k vzdelávaniu, metodické materiály

Po absolvovaní tréningu budú účastníci a vybrané projekt podporené mini grantmi.

Za jednu organizáciu odporúčame vyslať 2 účastníkov. V prípade väčšieho záujmu si organizátor vyhradzuje právo uprednostniť skôr prihlásených účastníkov.

Stiahnite si základnú informáciu o projekte blokový grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce "Komunity priateľské deťom"

REGIÓN POVAŽSKÁ BYSTRICA A OKOLIE

Miesto konania tréningu:  Považská Bystrica (presné miesto včas oznámime)

Termín konania: 24.-25. apríla 2014  od 9,00 do 17,00 hod.

V prípade záujmu o tréning sa, prosím, zaregistrujte prostredníctvom formulára.

REGIÓN ZVOLEN A OKOLIE

Miesto konania tréningu:  Zvolen (presné miesto včas oznámime)

Termín konania: 28.-29. apríla 2014  od 9,00 do 17,00 hod.

V prípade záujmu o tréning sa, prosím, zaregistrujte prostredníctvom formulára.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog