logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Prvý z workshopov mapoval potreby detí v komunitách

31. marec 2014

Nadácia pre deti Slovenska zorganizovala v spolupráci s partnermi prvý z workhospov v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“. Zúčastnilo sa ho 16 účastníkov z Bratislavy a okolia s cieľom naučiť sa mapovať potreby detí v týchto komunitách.

Prvý zo série workshopov sa konal 12. a 13. marca 2014, v Smrdákoch. Počas dvoch dní sa účastníci učili, ako zistiť potreby detí vo svojej komunite a naplánovať aktivity tak, aby mohli byť realizované.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia z mestských či mimovládnych organizácii, ale i zo škôl. Svoje zastúpenie mali Súkromná základná škola Skalica, Krízové centrum Maják nádeje, Detský domov Holíč, SOŠ Komenského z Pezinka, Mesto Gbely, Centrum voľného času Gbely, ZŠsMŠ Gbely, CPPP a prevencie Brezová pod Bradlom, CPPPaP Holíč i Inštitút PRIJATIA Bratislava.

Lenka Kvaltínová, mesto Gbely: „Ak sa nám v rámci mesta podarí úspešne identifikovať aktuálne a nové potreby detí, budeme vedieť lepšie nadstaviť voľnočasové, školské, či mestské aktivity tak, aby boli prínosné a zaujímavé pre deti v našej komunite. Pre dosiahnutie tohto cieľa je dôležité, aby si zodpovední zamestnanci, ako i všetci zainteresovaní tieto techniky osvojili.“

Výsledkom projektu bude nielen mapovanie potrieb detí a mladých ľudí, ale i vytvorenie 6 regionálnych centier, v ktorých sa vytvoria podmienky na rozvoj detí a realizáciu ich potrieb; práve 2 z nich budú situované v Bratislave a na Záhorí.

Partneri projektu sú Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie, JUBLA - Jungwacht Blauring Schweiz z Švajčiarska, Komunálna poisťovňa. Projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajciarsko-slovenskej spoluráce v rámci rozšírenej Európskej únie.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog