logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky grantového programu Športujem rád a bezpečne

jkllôk 25. november 2015

Z grantového programu Športujem rád a bezpečne, ktorý je súčasťou nadačného fondu Deti v bezpečí, bude podporených 19 projektov sumou 40 000 eur.

Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila poisťovňa Kooperativa preto, aby prostredníctvom vzdelávania a projektov v regiónoch podporila bezpečný pohyb, prevenciu úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách.

Prehľad podporených projektov:

Názov organizácie

Názov projektu Mesto Suma

Ideálna mládežnícka aktivita

KInball - Lopta v pohybe/všetci v pohybe Bratislava 1 730,00 €

ZŠ J.A.Komenského Revúca

Malí, veľkí,... hýbte sa! Revúca 1 385,90 €

SNAC & MIST n.o.

Enjoy Sports SNV Smižany 2 489,00 €

Dobrovoľný hasičský zbor Gánovce

Rastieme pohybom Gánovce 2 506,74 €

DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava-Mamateyova

Športujeme s radosťou Bratislava 2 931,00 €

Materské centrum Podlavice

POHNI SA A BUĎ FIT Banská Bystrica 2 806,00 €

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Dobrodružstvá  na ľade Nové Zámky 2 638,42 €

Základná škola Pavla Križku Kremnica

Školská olympiáda Kremnica 1 800,00 €

Obec Hrubá Borša

GYM & JUMP Hrubá Borša 2 839,95 €

Obec Tarnov

Športujem - bezpečne, zdravo a hravo Tarnov 2 740,00 €

FRAŠTAČANIA

Discgolf pre škôlkárov Hlohovec 1 440,00 €

ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és Óvoda Vlčany

Vlčany, do toho! Vlčany 2 135,75 €

Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka

Prebudiť v súčasnom dieťati dieťa Oravská Jasenica 2 850,00 €

Obec Benkovce

Športom k zdraviu Slovenská Kajňa 2 002,80 €

Stredná priemyselná škola

Podporme svoje zdravie! Snina    744,60 €

Obec Nižná Voľa

Hravo a zdravo Nižná Voľa 2 565,00 €

Základná škola Limbová 30

Fit park "LIMBA" Žilina 1 692,00 €

Základná škola s materskou školou

Šport vo voľnom čase Imeľ    342,84 €

Gymnázium Martina Hattalu

Fitnes kardio kútik GMH Trstená 2 360,00 €

Spolu 

    40 000,00 €

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog