logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Deťom priateľské komunity

01. február 2014

Od februára spúšťame nový projekt „Komunity priateľské deťom“, ktorý budeme realizovať prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK) a JUBLA - Jungwacht Blauring Schweiz z Švajčiarska.

V rámci projektu je naším cieľom upriamiť pozornosť na dlhodobo nereflektované potreby detí a mládeže, podnietiť mapovanie ich potrieb a vytvárať mechanizmus reagovania na tieto potreby  na úrovni samospráv, príp. inštitúcií.

Okrem mapovania potrieb detí na Slovensku, plánujeme vytvoriť šesť modelových pilotných komunít, ktoré budú mostom medzi deťmi, rodičmi, či predstaviteľmi samospráv a škôl. Prostredníctvom tréningov a workshopov budeme školiť pracovníkov, aby sme potreby detí ľahšie presadzovali v praxi.

O našich plánoch i aktivitách Vás budeme pravidelne informovať.

Viac o projekte Komunity priateľské deťom


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog