logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

07. október 2013

Nadácia pre deti Slovenska s podporou EEA Grants Vás pozýva na bezplatné školenie, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom teoretické vedomosti a praktické informácie, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi. Účastníci školenia si osvoja základné pojmy z danej problematiky, pochopia vzťahy a súvislosti projektového manažmentu verzus manažmentu organizácie, oboznámia sa so základnými princípmi prípravy projektových zámerov.

Absolvent školenia bude schopný:

  • orientovať sa v základných pojmoch, vzťahoch a súvislostiach z oblasti projektového manažmentu
  • využívať princípy východiskovej analýzy situácie a správne definovať problémy, ktoré by mal projekt riešiť
  • definovať primárne a parciálne ciele projektu
  • vytvoriť plán aktivít projektu, potrebných pre naplnenie stanovených cieľov
  • identifikovať zdroje potrebné na prípravu a realizáciu projektu (personálne, materiálne, finančné, časové)
  • zostaviť reálny rozpočet projektu
  • nájsť vhodných partnerov pre projekt
  • zadefinovať hodnotiace kritéria úspešnosti projektu a i.

Lektorské zabezpečenie školenia: Martina Gymerská (Persona) a Marek Madro (Inštitút prijatia).

Účasť na školení nie je podmienená podaním projektu v rámci aktuálnej výzvy EEA Grants.

Košice

14. október 2013, 10:00 – 16:00 hod.
Aula A. Einsteina, Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, Košice
Online prihláška (prihlásenie je povinne)
Pozvánka (formát PDF)

Bratislava

18. október 2013, 10:00 – 16:00 hod.
Cvernovka: Stará pradiareň, 2. poschodie, Páričkova 18, Bratislava
Online prihláška (prihlásenie je povinne)
Pozvánka (formát PDF)

Banská Bystrica

25. október 2013, 10:00 – 16:00 hod.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica
Online prihláška (prihlásenie je povinne)
Pozvánka (formát PDF)


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog