logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Život mladých pod kontrolou

24. október 2018

Pracovníci Johnson Controls sa na seminári oboznámili s projektom Život mladých pod kontrolou. Dozvedeli sa viac o vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti v detských domovoch a možnosti ich zapojenia ako dobrovoľníkov v detských domovoch.

Na seminári sa na úvod predstavili pracovníci detských domovov. Projektová manažérka Alena Matúšková predstavila projekt Život detí pod kontrolou, partnerov projektu a zrealizované aktivity projektu. Pracovníci detských domovov prostredníctvom prezentácií priblížili život a špecifiká detského domova v Kremnici, Vranove n/T. , Tŕní a v Podolínci. Veľa fotografií zachytilo autentické okamihy, ktoré prežívajú deti spolu s ich vychovávateľmi a pracovníkmi detských domovov. Každý domov opisoval okrem každodenných činností aj jedinečnosti svojho domova. 

V ďalšej časti Anna Tomášová, pracovníčka v detskom domove vo Vranove nad Topľov, zhrnula špecifiká prostredia detských domovov a systém fungovania. Jana Bohušová, pracovníčka Detského domova Ratolesť Tŕnie, predstavila ako funguje vzdelávanie sociálno - finančnej  gramotnosti v detských domovoch. Vysvetlila, prečo je nutné vytvorenie metodiky s aktivitami práve pre prostredie detských domovov. Zamestnanci Johnson Controls zažili overené aktivity finančnej gramotnosti v skupinách. Napríklad museli zostaviť jedálníček na celý deň pre 4 osoby z letákových ponúk, navrhnúť obed za 4,50 € pre 4 osoby, vypočítať lístok na výlet pre skupinu, rozdeliť sumu, ktorú dostanú odchádzajúci mladí dospelí. Po prezentácii vypracovaných úloh sa dobrovoľníci dozvedeli, do ktorých detských domovov môžu prísť v rámci  dobrovoľníctva, pri akých aktivitách môžu byť užitoční, ako môžu byť užitoční pri vzdelávaní sociálno-finančnej gramotnosti detí. 

Na záver sa dobrovoľníci informovali aj o odbornej pomoci jednotlivcom, možnosti individuálnych návštev detských domovov. Prvé návštevy dobrovoľníkov vo vybraných detských domovoch sa budú realizovať už začiatkom novembra.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog