logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ďalší bojovníci za zdravie dostanú novú šancu

06. september 2016

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustila druhé kolo grantového programu BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE. Jeho cieľom je pomôcť poistencom so zdravotnými problémami s zlepšiť ich zdravotný stav a zvýšiť kvalitu ich života. Uchádzači o podporu majú možnosť vyplniť elektronickú žiadosť na webovej stránke www.bojovnicizazdravie.sk najneskôr do 4. októbra 2016.

Program Bojovníci za zdravie poskytuje poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada z verejného zdravotného poistenia. Cieľom programu je zlepšiť ich zdravie a zvýšiť kvalitu života poistencov Dôvery, ktorí majú vážne zdravotné problémy. Všetky informácie nájdete na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.

V  prvom kole programu Bojovníci za zdravie Dôvera spolu s Nadáciou pre deti Slovenska vybrala 118 žiadateľov, ktorí získali podporu v celkovej výške viac ako 150 000 €. Ich životné príbehy nájdete TU.

Dôležité dátumy:

Prihlasovanie žiadostí, konzultácie 2. 9. - 4. 10. 2016
Vyhlásenie výsledkov 6.12. - 8. 12. 2016
Realizácia podporených zámerov – čerpanie príspevkov do 31. 7. 2017

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog