logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Detský fond Leaf vyhlasuje 4. ročník grantového programu

05. apríl 2012

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 4. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Leaf. Finančné prostriedky fondu rozdelí do troch oblastí podpory, v rámci levického regiónu:

 

1. ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Podpora rozvoja správnych postojov a návykov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí.

2. VZDELÁVANIE

Budovanie schopností a zručností, ktoré podporujú integráciu detí a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, rozvoj vedomostí, schopností a zručností, ktoré prispievajú k ich ľahšiemu a plynulejšiemu začleňovaniu do pracovného procesu a rozširovanie vedomostí, schopností a zručností mladých ľudí, pracujúcich v organizáciách pre prácu s deťmi.

3. VOĽNÝ ČAS

Podpora kvalitného a zmysluplného trávenia voľného času organizovaným aj neorganizovaným skupinám detí a mladých ľudí.

Podávanie žiadostí o príspevok z Detského fondu Leaf

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len cez online aplikáciu na http://projekty.nds.sk.  Ak ste sa už v aplikácii zaregistrovali minulý rok, tento rok do nej vstúpite cez rovnaké meno a heslo. Prihlasovacie údaje si starostlivo uschovajte, budete ich potrebovať pri každom prihlásení sa do online aplikácie.
Vypracovávanie a podávanie projektov bude možné do 30. apríla 2012.

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu - žiadosti o finančný príspevok

DF Leaf 4 - Grantový program
DF Leaf 4 - Príručka pre tvorbu projektu
DF Leaf 4 - Pomocný formulár projektu

Kontakt a konzultácie

Daniel Podhradský – projektový manažér, daniel@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0911/702 660, fax: 02/5263 6462


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog