logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice

19. september 2016

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 8. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska.  Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí vo svojom regióne.

 • Celková suma určená na grantový program z DF Cloetta (podporu všetkých projektov spolu) na rok 2016 je 10 000 €.
 • Podporené budú projekty z levického okresu.
 • Podpora bude smerovať primárne na už existujúce, minimálne 1 rok bežiace projekty, ktorým umožní ďalší rozvoj a lepšie fungovanie.

Žiadať o príspevok možno aj na projekty, ktoré v minulosti neboli podporené z tohto grantového programu, ale majú za sebou nejakú históriu a je potrebné ich posunúť ďalej.

Ciele grantového programu:

 • Zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí.
 • Zlepšiť vzdelanosť detí a mladých ľudí.
 • Vytvoriť podmienky pre pravidelnú systematickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi.
 • Podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, ktoré spájajú svoj potenciál v prospech detí a mladých ľudí.
 • Podporiť dlhodobé zmeny, ktoré aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia deti a mladých ľudí.

O podporu sa môžu uchádzať:

O podporu z Detského fondu Cloetta môžu požiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia v okrese Levice. Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).

Dôležité dátumy:

 1. Výzva – vyhlásenie grantového programu: 19. september 2016
 2. Podávanie projektov: september - október 2016
 3. Uzávierka prijímania žiadostí: 17. október 2016
 4. Hodnotiaci proces: október - november 2016
 5. Vyhlásenie výsledkov: november 2016
 6. Zmluvný proces:  november  - december 2016
 7. Realizácia podporených projektov:  1.  december 2016 –  31. máj 2017
 8. Priebežné programové správy: 1. december 2016 –  31. máj 2017
 9. Záverečné správy, vyúčtovanie: do 30. júna 2017

Konzultácie:

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu je možné konzultovať s projektovým manažérom Nadácie pre deti Slovenska na e-mailovej adrese karin@nds.sk (do predmetu napíšte konzultácia a názov organizácie), prípadne telefonicky na t.č. 0901 708 229.

Ak organizácie budú chcieť konzultovať zámer projektu až v priebehu posledných dní pred uzávierkou, konzultácia im môže byť odmietnutá z kapacitných dôvodov Nadácie pre deti Slovenska.

Kontakt:

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229

Dôležité - prečítajte si:

Grantové podmienky 8. ročníka Detského fondu Cloetta


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog