logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantová výzva ŠRF

15. september 2014

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 7. ročník grantového kola projektu Škola rodinných financií na rok 2015 s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým pomôcť zlepšiť životnú úroveň v rodinách a zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, komunít a k sociálne slabším vrstvám.

Grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií:

  • samospráva – obec/mesto, VÚC
  • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, komunitné centrá, neziskové organizácie)
  • o finančnú podporu sa môže uchádzať organizácia, ktorá zapojí lektora, ktorý už získal osvedčenie "lektor ŠRF"

Cieľová skupina grantov:

  • mladí ľudia vo veku od 15 rokov, mládež, deti odchádzajúce z detských domovov
  • mladé rodiny, rodinní príslušníci, dospelí nad 26 rokov, dôležití dospelí v živote detí a mladých ľudí, nezamestnaní, mamičky na materskej dovolenke, verejnosť
  • mládež a dôležití dospelí zo sociálne znevýhodneného prostredia, klienti komunitných centier

Viac o grantovej výzve sa dozviete na stránke www.skolarodinnychfinancii.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog