logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Grantový program DôveraPomáha diabetikom – vyhlásenie výzvy

08. november 2017

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jednorazový grantový program DôveraPomáha diabetikom, ktorý je súčasťou nadačného fondu zdravotnej poisťovne Dôvera. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života pacientov s diabetom a prediabetom, zmiernenie následkov a podporné opatrenia pri vzniknutých komplikáciách súvisiacich s cukrovkou, motiváciu pacientov k dodržiavaniu odporúčaní liečby a zmene životného štýlu a v neposlednom rade na edukáciu a vzájomné prepájanie ľudí dôležitých pre život pacientov s diabetom.

Grantový program DôveraPomáha diabetikom je súčasťou rovnomenného programu starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života pacientov s diabetom. Program prináša mnohé benefity nielen pre zapojených pacientov, ale aj lekárov.

  • celková suma určená na grantový program DôveraPomáha diabetikom  je 25.000 €
  • maximálna výška príspevku je 5000 €
  • výška poskytnutého príspevku závisí od žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej sumy nie je podmienkou schválenia. Vyhradzujeme si právo rozhodnúť o výške schválenej sumy, ktorá môže byť nižšia ako požadovaný finančný príspevok
  • finančná spoluúčasť žiadateľa nie je povinná
  • začiatok projektu môže byť naplánovaný najskôr na február 2018, koniec najneskôr na júl 2018, projekt musí trvať minimálne 1 a maximálne 6 mesiacov

Prečítajte si celú výzvu a podmienky grantového programu


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog