logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom vyhlasuje 13. ročník Grantového programu

23. december 2011

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 13. ročník Grantového programu Hodina deťom /GP HD 13/. Finančné prostriedky 13. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2012, rozdelí do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

 

Podávanie žiadostí o príspevok z GP HD 13:

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU na http://projekty.nds.sk. Formulár projektu 13.ročníka Grantového programu Hodina deťom bude v ONLINE APLIKÁCII sprístupnený, a teda vypracovávanie a podávanie projektov bude možné od 1. februára 2012.

Dôležité termíny GP HD 13:

  • príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant - 23. december 2011 – 31. január 2012
  • začiatok prijímania ONLINE žiadostí / projektov - 1. február 2012
  • priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII - 1. február – 4. marec 2012
  • konzultácie projektov - február 2012
  • uzávierka projektov - 4. marec 2012 do 24:00

Kontaktná osoba:

Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, fax: 02 – 5263 6462. 0911 702 660


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog