logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom vyhlasuje 14. ročník Grantového programu

07. február 2013

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 14. ročník Grantového programu Hodina deťom /GP HD 14/. Finančné prostriedky 14. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2013, rozdelí do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

 

Podávanie žiadostí o príspevok z GP HD 14:

Podávanie žiadostí o finančný príspevok z Grantového programu Hodiny deťom 14 je možné len cez NOVÚ ONLINE APLIKÁCIU. Formulár projektu 14.ročníka Grantového programu Hodina deťom bude v novej ONLINE APLIKÁCII sprístupnený, a teda podávanie projektov bude možné od polovice februára 2013.

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu / žiadosti o finančný príspevok z GP HD 14:

GP HD 14_Grantové podmienky
GP HD 14_PROJEKT_Pomocný formulár

Nezabudnite na dôležité termíny:

7.február 2013 – 20. marec 2013 - príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII
20.marec 2013 do 24:00 hod. - uzávierka podávania projektov

 

Kontaktná osoba:
Karin Vaňatková – karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, 0901 708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog