Hodina deťom vyhlasuje 14. ročník Grantového programu | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom vyhlasuje 14. ročník Grantového programu

07. február 2013

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 14. ročník Grantového programu Hodina deťom /GP HD 14/. Finančné prostriedky 14. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2013, rozdelí do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

 

Podávanie žiadostí o príspevok z GP HD 14:

Podávanie žiadostí o finančný príspevok z Grantového programu Hodiny deťom 14 je možné len cez NOVÚ ONLINE APLIKÁCIU. Formulár projektu 14.ročníka Grantového programu Hodina deťom bude v novej ONLINE APLIKÁCII sprístupnený, a teda podávanie projektov bude možné od polovice februára 2013.

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu / žiadosti o finančný príspevok z GP HD 14:

GP HD 14_Grantové podmienky
GP HD 14_PROJEKT_Pomocný formulár

Nezabudnite na dôležité termíny:

7.február 2013 – 20. marec 2013 - príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII
20.marec 2013 do 24:00 hod. - uzávierka podávania projektov

 

Kontaktná osoba:
Karin Vaňatková – [email protected]
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, 0901 708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog