logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 1.ročníka Grantového programu Dôvera

05. september 2013

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 1.ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu sa môžu uchádzať individuálni žiadatelia aj organizácie a to na aktivity v týchto oblastiach podpory:

 

Individuálni žiadatelia

 • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov,
 • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia,
 • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie,
 • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Organizácie

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom formulára na  webovej stránke projektu.

Povinné prílohy posielajte mailom na granty.nds@gmail.com, označené GP Dôvera_názov prílohy_meno žiadateľa (názov organizácie)

Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na webovej stránke projektu.

Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 15.októbra 2013.

Dôležité termíny jesenného kola Grantového programu Dôvera

 • 5.9.2013 – 15.10.2013: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
 • október/november 2013: hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
 • december 2013: vyhlásenie výsledkov jesenného kola, zmluvný proces
 • 1.1.2014 – 31.7.2014: realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková / projektová manažérka / karin@nds.sk / 0901 708 229
Nadácia pre deti Slovenska / Heydukova 3 / 811 08 Bratislava


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog