logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Jesenné kolo Grantového programu Dôvera

22. september 2014

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 2.ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia, z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Individuálni žiadatelia

 • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov
 • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia
 • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie
 • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Organizácie

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu a psychosociálnej starostlivosti o pacientov
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom formulára na stránke http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/
Bližšie informácie nájdete v dokumente „Grantové podmienky programu“ taktiež na webovej stránke http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/ .

Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) je možné do 26.októbra 2014.

Dôležité termíny jesenného kola Grantového programu Dôvera

 • do 26.októbra 2014:             príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
 • október – november  2014:  hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
 • 1.december 2014:                vyhlásenie výsledkov jesenného kola
 • 1.január – 31.júl 2015:         realizácia projektov

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog