logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne

sportovanie 08. september 2015

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska.

Cieľom grantového programu je:

  •  podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
  •  rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe);
  •  osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí;
  • aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.


Podávanie žiadostí o príspevok v rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne
Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk.
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej stránke.
Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 8. októbra 2015.


Dôležité termíny grantového programu Športujem rád a bezpečne

  •  do 8. októbra 2015: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
  •  október – november 2015: hodnotenie žiadostí
  •  25. november 2015: vyhlásenie výsledkov
  •  január – august 2016: realizácia projektov


Kontakt a konzultácie

Mgr. Daniel Podhradský – projektový manažér,

[email protected]  Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava tel.: 02/5263 6471, 0911/702 660

grantové podmienky na stiahnutie

výzva na stiahnutie


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog