logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne

sportovanie 08. september 2015

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska.

Cieľom grantového programu je:

  •  podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
  •  rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe);
  •  osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí;
  • aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.


Podávanie žiadostí o príspevok v rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne
Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk.
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej stránke.
Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 8. októbra 2015.


Dôležité termíny grantového programu Športujem rád a bezpečne

  •  do 8. októbra 2015: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
  •  október – november 2015: hodnotenie žiadostí
  •  25. november 2015: vyhlásenie výsledkov
  •  január – august 2016: realizácia projektov


Kontakt a konzultácie

Mgr. Daniel Podhradský – projektový manažér,

daniel@nds.sk  Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava tel.: 02/5263 6471, 0911/702 660

grantové podmienky na stiahnutie

výzva na stiahnutie


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog