logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 3. ročníka Grantového programu Dôvera

dovera 22. september 2015

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 3. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie, ako aj individuálni žiadatelia z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Individuálni žiadatelia

 • podpora liečebných a rehabilitačných pobytov,
 • nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku z verejného zdravotného poistenia,
 • naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie,
 • podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Organizácie

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky, a to prostredníctvom formulára na stránke grantového programu.
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu.
Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 20. októbra 2015.

 

Dôležité termíny jesenného kola Grantového programu Dôvera

 • do 20.októbra 2015: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
 • október - november 2015: hodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a externých odborníkov
 • 3.december 2015: vyhlásenie výsledkov jesenného kola
 • január – júl 2016: realizácia projektov

 

Kontakt a konzultácie

Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, 0901/708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog