logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera

14. september 2017

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Bratislava - 14. september 2017

  • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
  • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
  • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
  • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
  • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera

Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE aplikáciu
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu.
Vypracovávanie a odosielanie projektov (žiadostí) bude možné do 12. októbra 2017.

Dôležité termíny jesenného kola Grantového programu Dôvera

  • do 12.októbra 2017: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie
  • október / november 2017: hodnotenie žiadostí zo strany Nadácie pre deti Slovenska, Zdravotnej poisťovne Dôvera
 a externých  odborníkov
  • december 2017: vyhlásenie výsledkov jesenného kola, zmluvný proces
  • január - júl 2018: realizácia projektov / priebežné správy z aktivít
  • august 2018: záverečné správy z projektov, vyúčtovanie čerpania
 príspevku

Kontakt a konzultácie
Karin Vaňatková – projektová manažérka, karin@nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 6471, +421 901 708 229


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog