Nominujte samosprávy priateľské deťom… | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nominujte samosprávy priateľské deťom…

17. február 2017

Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Ocenenia je určené pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. V minulom roku sa prvými laureátom ocenenia stala obec Kvačany (okres Liptovský Mikuláš) a mesto Zvolen.

V tomto, už druhom ročníku, na ocenenie môžu byť nominované kkomuniy a samosprávy, ktoré napĺňali princípy Komunity  priateľskej deťom a mladým ľuďom v období január 2016 – december 2016. Nominovať komunitu alebo samosprávu môžu oni samé, organizácie a inštitúcie v nich pôsobiace ako aj jednotlivci z radov detí, mladých ľudí a dospelých.

Partnermi ocenenia sú Združenie miest a obcí Slovenska a KOMUNÁLNA posiťovňa, Vienna Insurance Group. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group program podporuje od jeho začiatku: „Systematicky už niekoľko rokov spolupracujeme s našimi partnermi z nadácie i ZMOS na tom, aby sa aj mladí ľudia žijúci v mestách a obciach na Slovensku cítili vo svojich komunitách vítaní a rešpektovaní. Aj to môže, podľa nášho presvedčenia, predchádzať odchodom z miest, kde sa narodili a vyrastali do veľkomiest, resp. do zahraničia. Sme KOMUNÁLNA poisťovňa, a preto je prirodzené, že sa v podpore komunít angažujeme,“ uviedol Patrick Skyba, člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa KOMUNÁLNEJ poisťovne pri odovzdávaní oceneia mestu Zvolen.

Ocenenie "Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom" je ocenením napĺňania nasledovných princípov:

 • Komplexnosť prístupu k deťom a mladým ľuďom v komunite.
 • Pravidelné mapovanie potrieb detí a mladých ľudí.
 • Participácia detí, mladých ľudí, komunity, organizácií a inštitúcií v nej pôsobiacich.
 • Systematický prístup k deťom a mladým ľuďom v komunite a dôsledné zabezpečenie implementácie prijatej stratégie a jej opatrení.
 • Sieťovanie a spolupráca v komunite v prospech detí a mladých ľudí.
 • Zdieľanie zdrojov pre podporu detí a mladých ľudí v komunite.
 • Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.

Vzhľadom k tomu, že vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom na Slovensku je dlhodobý proces, v ocenení sa zohľadňuje čo možno najväčšia miera napĺňania jednotlivých kritérií. Neočakávame, že komunita alebo samospráva budú napĺňať všetky kritériá a úplne. Vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto chceme oceniť práve tie komunity a samosprávy, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí.

Dôležité dátumy:

 • do 15. 3 .2017 - konzultácie s organizáciami, odosielanie nominácií
 • 15. 3. 2017 -  uzávierka výzvy
 • 31. 3. 2017 - stretnutie komisie
 • 17. 5. 2017 - slávnostné vyhlásenie ocenenia

Prihlasovanie komunít a samospráv v tomto ročníku je výhradne prostredníctvom nominačného FORMULÁRA

Kontakt: Peter Lenčo, [email protected], 0948 702 667


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog